European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

StakeHolder-based Analysis of REsearch for Decommissioning.

Opis projektu

Plan działania w zakresie badań nad likwidacją obiektów jądrowych

Proces likwidacji obiektów jądrowych budzi obawy związane z bezpieczeństwem, kosztami i potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska. Zespół finansowanego przez UE projektu SHARE opracuje kompleksowe wytyczne dotyczące badań naukowych w tym zakresie, pozwalające zainteresowanym stronom radzić sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo. Celem projektu jest zwiększenie zaufania do procesu likwidacji obiektów jądrowych i wsparcie decydentów w określaniu obszarów kwalifikujących się do przyznania pomocy finansowej. Priorytetem jest także promowanie synergii pomiędzy zainteresowanymi stronami i innymi międzynarodowymi fundacjami oraz nawiązanie współpracy z instytucjami badawczymi. W ramach analizy luk zespół projektu porówna wyznaczone cele ze stanem faktycznym. Oprócz tego powstanie strategiczny program badawczy, w ramach którego określone zostaną kluczowe cele w zakresie badań nad likwidacją obiektów jądrowych z udziałem zainteresowanych stron. Dzięki programowi powstanie plan działań do zrealizowania w okresie 10–15 lat.

Cel

SHARE intends to provide an inclusive roadmap for Research, in technical and non-technical fields, enabling stakeholders to jointly improve safety, reduce costs and minimize environmental impact in the decommissioning of nuclear facilities. Through a consultation process among the worldwide community involved in the decommissioning value chain, the project is committed to:
• Building confidence in the steps needed for the generation of knowledge on decommissioning and its safety, economic and environmental aspects
• Assist policy makers in future decisions about which research areas are most appropriate for financial support over the coming decades.
• Create synergies, cooperation and coordination between the decommissioning stakeholder community and with other international platforms and organisations in Europe and beyond,
• Engage universities and research laboratories in the innovative approaches, contributing to the maintenance of key skills in decommissioning and environmental remediation and to the development of young engineers in this growing field.

A Strategic Research Agenda (SRA) will be is set up to define main decommissioning research actions needing a coordinated effort over the next years and in particular those actions for which enhanced cooperation within the shareholder community are desirable and achievable.

These actions will result from a gap analysis where the expected situation answering to the needs and perspectives of different stakeholders will be compared to the present situation with existing and emerging innovative techniques and solutions, international best practices and advanced technologies. Three levels of stakeholders will be considered: the consortium, the expert review panel and the wider community of persons and organizations having an interest in decommissioning.

From the topics identified in the SRA, a road map with detailed actions to be implemented in the 10-15 years will be developed, with a proposal of deploy

Koordynator

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Wkład UE netto
€ 323 550,75
Adres
RUE LEBLANC 25
75015 PARIS 15
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 328 551,25

Uczestnicy (12)