CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Action Leveraging Evidence to Reduce perinatal morTality and morbidity in sub-Saharan Africa

Opis projektu

Ratowanie noworodków w Afryce Subsaharyjskiej

Umieralność okołoporodowa (późna śmierć płodu w 28. tygodniu ciąży lub później oraz wczesna śmierć noworodka w wieku poniżej siedmiu dni) pozostaje na wysokim poziomie w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie ma miejsce do 50 % wszystkich narodzin w regionie. Tak wysoka umieralność jest wskaźnikiem jakości opieki zdrowotnej przed, w trakcie oraz po porodzie. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt ALERT zajmie się opracowaniem i oceną wieloaspektowego podejścia do systemu opieki zdrowotnej. Celem badaczy będzie wzmocnienie wdrażania interwencji opartych na dowodach oraz bieżąca opieka w szpitalach w Afryce Subsaharyjskiej. Podejście to będzie obejmować udział użytkownika końcowego w formie doniesień kobiet, rodzin i położnych – pozwoli to zrozumieć, jakie metody sprawdzają się w jakich warunkach. W ramach projektu zapewnione będzie też szkolenie oparte na kompetencjach oraz poprawa jakości (wspierane przez dane z klinicznego elektronicznego rejestru opieki okołoporodowej). Dodatkowo twórcy projektu wzmocnią pozycję kierowników oddziałów położniczych i zaoferują wsparcie merytoryczne dla liderów.

Cel

Insufficient reductions in maternal and neonatal deaths and stillbirths in the past decade are a threat to achieving the Sustainable Development Goal 3. Overcoming the knowledge-do gap to ensure implementation of known evidence-based intervention during the intrapartum period – the period from onset of labour to immediately after childbirth – has the potential to avert at least 2.5 million deaths in mothers and their offspring annually. Our ALERT approach targets this period and will develop and evaluate a multifaceted health system intervention to strengthen the implementation of evidence-based interventions and responsive care in Sub-Saharan African hospitals, where 40-50% of all births in the region take place.

The ALERT intervention will include four main components: i) end-user participation through narratives of women, families and midwifery providers to ensure co-design of the intervention; ii) competency-based training; iii) quality improvement, supported by data from a clinical perinatal e-registry; iv) empowerment and leadership mentoring of maternity unit leaders complemented by district based bi-annual coordination and accountability meetings. We will apply a gender lens to explore constraints in intrapartum care in the context of the multidisciplinary teams providing maternity care. Repositioning midwifery with its preventive, promotive and curative aspects is a cross-cutting theme. We will evaluate the intervention through a stepped-wedge design, the primary outcome being in-facility perinatal (stillbirths and early neonatal) mortality. Our nested realist process evaluation will help to understand what works, for whom and under which condition. An economic evaluation will report on scalability and costs. Our research aims to inform programming for the Sustainable Development Goals and Every Women Every Child Agendas of the United Nations to support Universal Health Coverage and patient-centred care which will be relevant beyond the project focus

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Two-Stage-RTD

Koordynator

KAROLINSKA INSTITUTET
Wkład UE netto
€ 911 083,75
Adres
Nobels Vag 5
17177 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 911 083,75

Uczestnicy (7)