CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Safe and Sensible Tissue Graspers for Pediatric and (Mini-)Laparoscopic Surgery

Opis projektu

Technologiczne ulepszenia w chirurgii laparoskopowej

Każdego roku na świecie wykonuje się ponad 15 milionów operacji metodą laparoskopową. Technika ta wiąże się jednak z większą o 4 % częstotliwością występowania powikłań w porównaniu z tradycyjną operacją. Za problemy te odpowiadają chwytaki chirurgiczne, które nie generują sprzężenia zwrotnego siły, wywołując konieczność wielokrotnego zaciskania narzędzia, co może powodować uszkodzenie tkanek. W ramach finansowanego przez UE projektu SensAtouch Grasper opracowano nowatorski chwytak, który jest niedrogi, bardziej czuły i może być używany w sposób podobny do najnowocześniejszych narzędzi. Wprowadzenie nowego przyrządu zwiększy bezpieczeństwo i skuteczność operacji metodą laparoskopową oraz zmniejszy związane z nią koszty opieki zdrowotnej.

Cel

Laparoscopic surgery is the most common surgical intervention with over 15 million procedures performed annually worldwide. Most recently, the Dutch Healthcare Inspectorate shocked the medical community when discovering the risk of patient complications is 2-4% higher per laparoscopic operation as compared to its outdated equivalent, open abdominal surgery. Patient post-operative complications are the most costly of medical errors, increasing hospital costs by € 15 Billion per year in EU/US, with €6 Billion directly contributed by 5 laparoscopic procedures. Clinical research acknowledges that state-of-the-art graspers lack force feedback capabilities, which is responsible for accidental tissue trauma, a primary factor of post-operative complications. In fact, it is observed that 38% of all grasper movements are unsuccessful, meaning the surgeon is unable to perform the desired action without repeated clamping, slip, or obvious tissue trauma. MMI is commercializing a new line of force feedback surgical graspers that replaces the root technology of state-of-the-art to address the immediate clinical needs, while converging onto three business trends in the market. The SensAtouch grasper is more sensitive, cost effective, and can be diametrically miniaturised without loss of performance. The SensAtouch technology operates on the same working principles as state-of-the-art instruments and is attachable onto the vast majority of commercially-available grasper handles. Therefore, this innovation will disrupt the laparoscopic device market by enhancing safety and effectiveness, while maintaining operating room dynamics and medical device supply chains. The SensAtouch grasper can be procured without added costs to the hospital, while reducing post-operative complication costs up to € 6 Billion in the EU/US annually. The entry market of pediatric surgery opens direct access into the mini- and general laparoscopic device markets valued globally at € 8.9 billion in 2017.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

MILTON MEDICAL INNOVATIONS BV
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
AMPERESTRAAT 214
2563 ZZ 'S-GRAVENHAGE
Niderlandy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie ’s-Gravenhage
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00