Skip to main content

AUTONOMOUS MULTI-ELECTRIC RECYCLING PROCESS LINE

Opis projektu

Efficient metal recycling system without blades

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-2
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

GUIDETTI SRL
Adres
Via Salvi N. 1
44045 Renazzo Cento Fe
Włochy
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 1 906 733,15