Skip to main content
European Commission logo print header

AUTONOMOUS MULTI-ELECTRIC RECYCLING PROCESS LINE

Article Category

Article available in the following languages:

Recykling metalu bez użycia krawędzi tnących zapewnia imponujące wyniki

Wysoce wydajna i opłacalna nowa technologia recyklingu bez użycia krawędzi tnących ma wnieść znaczący wkład w europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Pomimo rosnącego popytu na materiały pochodzące z recyklingu technologia odzyskiwania metali pozostała w dużej mierze niezmieniona. Materiał odpadowy jest mielony za pomocą dużych młynów lub cięty za pomocą ostrzy, oddzielany ręcznie lub za pomocą magnesów, a następnie przekazywany do odlewni i hut do ponownego wykorzystania. Praca w zakładach recyklingowych musi być zwykle wstrzymywana na osiem godzin, aby umożliwić ostrzenie krawędzi tnących, które należy całkowicie wymieniać średnio co 70–80 godzin pracy. Nowe zasady nakazujące recykling 95 % złomowanych samochodów stanowią dla sektora jeszcze większą presję. Teraz ostrza zużywają się jeszcze szybciej, co oczywiście przekłada się na wzrost kosztów. „Wszystko nadal opiera się na stosowanej od lat tradycyjnej technologii szlifowania”, jak wyjaśnia na stronie projektu MRP (strona w języku włoskim) koordynatora projektu Francesca Guidetti, kierownik ds. rozwoju marketingu w Guidetti Recycling Systems (Włochy). „Nie wszystkie materiały można poddać recyklingowi, a koszty rosną. To problem, ponieważ recykling metali staje się przez to trudniejszy”.

Trwałe, wydajne metody recyklingu

Aby rozwiązać ten problem, w ramach projektu MRP postanowiono wypróbować nową technologię recyklingu, opartą na zastosowaniu młotów zamiast ostrzy. Kluczową zaletą tej technologii, jak mówi Guidetti, jest to, że umożliwia ona poddawanie recyklingowi prawie całego metalu wchodzącego w skład odpadów przy mniejszym zużyciu energii i niższych kosztach konserwacji narzędzi. W ramach projektu opracowano dwa prototypy. Wykorzystują one wirówki wyposażone w umieszczone w wieżach młoty o wysokiej wytrzymałości, które rozbijają metale w wyniku zderzenia, zamiast cięcia. Zakład pilotażowy powstał w siedzibie firmy, a drugi w zakładzie recyklingu. „Prototyp w naszej siedzibie to czteropiętrowa wieża”, dodaje Guidetti. „Wirówki bębnowe wykorzystują grawitację do przemieszczania materiału. To znacznie zmniejsza zużycie sprzętu i ogranicza pobór energii”. Po tej fazie, w której zasadniczo następuje rozbicie materiału na kawałki, przeprowadzana jest separacja cząstek metalicznych. W trakcie tego procesu zautomatyzowany system odzyskiwania wydobywa określone metale, takie jak aluminium i miedź. „Pozostałe materiały przechodzą do umieszczonego na końcu linii młyna turbinowego”, mówi Guidetti. „Ten młyn oddziela pozostałe metale od reszty odpadów – plastiku, szkła, drewna, papieru itp.”. Potencjalni klienci mieli wgląd w pracę zakładu w siedzibie firmy, gdzie mogli na własne oczy przekonać się, jak działa ta technologia. Prototyp zainstalowany w zakładzie recyklingu pracował w systemie ciągłym, dzięki czemu udało się sprawdzić jego możliwości w rzeczywistych warunkach przemysłowych.

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Oba zakłady pilotażowe dowiodły swojej skuteczności w oddzielaniu i recyklingu aluminium, miedzi oraz części wykonanych z innych materiałów, w tym odpadów elektronicznych, złomowanych samochodów, silników elektrycznych i lodówek. W ten sposób udało się podkreślić skuteczność nowej technologii, a także jej zdolność do zapewniania niedrogiego, wysokowydajnego recyklingu przy zmniejszonym zużyciu energii. „System jest w pełni zautomatyzowany system. Do jego obsługi potrzeba zaledwie dwóch operatorów”, zauważa Guidetti. „Zapewnia 99 % wskaźnik recyklingu, zmniejsza zużycie maszyn i wymaga znacznie mniej konserwacji”. Przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem będą zatem korzystać z wydajności linii produkcyjnej i obniżenia poboru energii. Ta innowacyjna technologia została ciepło przyjęta przez firmy zajmujące się recyklingiem metali, które chcą odegrać kluczową rolę w przejściu Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym. „Opinie przedstawicieli branży są świetne”, dodaje Guidetti. „Sprzedaliśmy już jedną instalację i mamy nadzieję, że do końca roku pojawią się kolejne zamówienia”. Dalsze kroki to zorganizowanie wizyt potencjalnych klientów w celu prezentacji praktycznego działania nowej technologii oraz przedstawienia im głównych korzyści z jej stosowania.

Słowa kluczowe

MRP, recykling, metal, mielenie, odpady, przemysł, magnesy, miedź, aluminium

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania