CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Molecular Machines Functioning in Cells

Rezultaty

Publikacje

Design Features to Accelerate the Higher-Order Assembly of DNA Origami on Membranes

Autorzy: Qutbuddin, Yusuf; Krohn, Jan-Hagen; Brüggenthies, Gereon A.; Stein, Johannes; Gavrilovic, Svetozar; Stehr, Florian; Schwille, Petra
Opublikowane w: The Journal of Physical Chemistry B, Numer 125, 48, 2021, Strona(/y) 13181–13191, ISSN 1520-6106
Wydawca: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acs.jpcb.1c07694

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników