CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BENCHTOP NMR FOR LAB-ON-CHIP

Opis projektu

Zaawansowana technika obrazowania pozwoli na wizualizację pracy metabolizmu miniaturowych układów narządów

Dynamiczna polaryzacja jądrowa (ang. dynamic nuclear polarisation, DNP) oznakowanych metabolitów to proces, który znacznie ulepsza wykrywanie sygnału za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance, MR). Nie tylko zwiększa ona ilość pozyskiwanych informacji, ale także znacząco skraca czas potrzebny na to zadanie. DNP-MR cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze względu na jej zastosowanie w badaniach biomolekularnych, materiałoznawstwie czy farmacji. Niedawno przy jej pomocy przeprowadzono także nieinwazyjną ocenę metabolizmu in vivo w czasie rzeczywistym u ludzi. Finansowany ze środków UE projekt BLOC wykorzystuje najnowocześniejszą technologię DNP-MR w narządach na chipie (ang. organ-on-a-chip, OOC). Ponadto naukowcy chcą zastosować tę technologię w ocenie biomimetycznego, wielonarządowego układu mającego istotny wpływ na metabolizm całego organizmu, sferoidy wątroby i wysepki Langerhansa.

Cel

Organ-on-a-chip (OOC) devices offer new approaches to metabolic disease modelling and drug discovery by providing biologically relevant models of tissues and organs in vitro integrated with sensing technology. As such, OOC devices have the potential to revolutionise the pharmaceutical industry by enabling reliable and high predictive in vitro testing of drug candidates. The capability to miniaturise microfluidic systems and advanced tissue fabrication procedures have enabled researchers to create multiple tissues on a chip with a high degree of control over experimental variables for high-content screening applications. The objective of this project is to develop a new technology based on magnetic resonance spectroscopy and imaging using dynamic nuclear polarisation (DNP-MR) integrated with OOC devices to monitor disease and evaluate drug response in OOC models. As a proof-of-concept, this project will fabricate a biomimetic multi OOC integrated device composed of liver spheroids and pancreatic islets and develop the necessary DNP-MR hardware and software to study metabolic diseases and for future drug screening applications.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Wkład UE netto
€ 1 116 208,75
Adres
CARRER BALDIRI REIXAC PLANTA 2A 10-12
08028 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 116 208,75

Uczestnicy (4)