European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Composite fan Aerodynamic, Aeroelastic, and Aeroacoustic VAlidation Rig

Opis projektu

Testowanie silników lotniczych o ultrawysokim współczynniku dwuprzepływowości

Silniki turbowentylatorowe o ultrawysokim współczynniku dwuprzepływowości (ang. „ultra-high bypass ratio”, UHBR) to nowe rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie osiągów lotniczych jednostek napędowych. Technologia ta działa poprzez zwiększenie współczynnika dwuprzepływowości powietrza zasysanego przez tarczę wentylatora, które następnie przechodzi przez gondolę bez potrzeby wykorzystywania dodatkowej energii. Jest to obiecująca konstrukcja, wymaga jednak pokonania szeregu wyzwań związanych z projektowaniem i integracją. Celem finansowanego przez UE projektu CA3ViAR jest zaprojektowanie testowej geometrii wentylatora, która stworzy mechanizm niestabilności reprezentatywny dla wentylatorów silników UHBR. Badacze zmierzą następnie jego parametry aerodynamiczne, aeroelastyczne i aeroakustyczne w różnorodnych warunkach pracy. Wyniki testów doświadczalnych pozwolą inżynierom na zoptymalizowanie wydajności pracy silnika.

Cel

The main aim of the CA3ViAR project is the design of an Open-Test-Case Fan geometry that will develop instability mechanisms which are representative for UHBR fans of civil aircrafts and perform a comprehensive experimental investigation to measure aerodynamic, aeroelastic and aero-acoustic performance in a wide range of operational conditions. Experimental tests will be performed in the Propulsion-Test-Facility (PTF) of the Institut für Flugantriebe und Strömungsmachinen (IFAS) of Braunschweig, Germany. The proposal CA3ViAR will target several objectives. Initially a literature review of the main issues affecting composite UHBR engine fans will be performed by the Technische Universität Braunschweig (TUBS). The design of the Low-Transonic Fan (LTF) will be led by TUBS with support from DREAM (an Italian SME) in terms of aerodynamic shaping as well as from Leibniz Universität Hannover (LUH) and IBK in terms of aeroelasticity and aeroacoustics. The LTF test article, to be mechanically designed by IBK, will be conceived in a way to experience aerodynamic and aeroelastic instabilities in an expected way during wind-tunnel operations. Manufacturing-related activities will be performed by ADC, a well-recognized manufacturer specialized in aerospace parts and components made of composite and metallic materials, while requirements for the test article integration will be provided by TUBS, responsible of WT instrumentation and operations. The execution of the experimental tests aimed at measuring fan instabilities (e.g. stall, flutter, etc.) will be performed by TUBS with support from LUH. The last technical phase of the project will be the calibration and the eventual validation of aerodynamic, aeroelastic and aeroacoustic models according to WT test data acquired in the PTF. This last technical phase will be led by LUH, with a strong support from all the other partners.

Koordynator

IBK-INNOVATION GMBH & CO. KG
Wkład UE netto
€ 605 000,00
Adres
BUTENDEICHSWEG 2
21129 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 605 000,00

Uczestnicy (4)