Skip to main content
European Commission logo print header

Interoperable tools for an efficient management and effective planning of the electricity grid

Opis projektu

Rozwiązanie w zakresie efektywnego zarządzania siecią elektroenergetyczną

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną i energię odnawialną ma ogromny wpływ na system energetyczny. Zmusza ono również operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatorów systemów przesyłowych do stawienia czoła skomplikowanym operacjom sieciowym. Wynika to z faktu, że istniejące instrumenty zarządzania siecią nie okazują się wystarczająco skuteczne w nieustannie zmieniającym się środowisku. Finansowany przez UE projekt INTERPRETER ma na celu wyeliminowanie ograniczeń stwarzanych przez dostępne instrumenty. Proponowane w nim rozwiązanie składa się z grupy 10 aplikacji, które umożliwiają wysokiej klasy projektowanie, planowanie, obsługę i konserwację sieci. Będzie on dostępny dla operatorów sieci poprzez platformę open source. Instrument będzie wspierał przejście operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów przesyłowych z tradycyjnego zarządzania siecią na nowoczesne podejście do zarządzania.

Cel

The transition towards a low-carbon economy is significantly transforming the power system from a unidirectional, centralised and fossil-based system towards a bidirectional, distributed and renewable-based one. In this context, DSOs and TSOs are facing more complex grid operations, including challenges like reverse power flows, additional power flows in transmission systems and grid stability issues. Available tools for grid management in this changing environment have often underperformed for several reasons (e.g. unavailability of grid models, data management restrictions, use of conventional approaches to the application algorithms, etc.). INTERPRETER will overcome limitations of existing tools through a modular grid management solution consisting of a set of 10 software applications for an optimal design, planning, operation and maintenance of the electricity grid – with a special focus on the distribution network – that will be offered to grid operators through an open-source interoperable platform. These tools will support DSOs and TSOs to move from a traditional grid management approach to an active system management approach, considering the rapid deployment of distributed energy resources as well as growing environmental concerns. INTERPRETER activities will be conducted by a strong and well-balanced consortium composed by 5 RTOs, 2 DSOs, 1 SW developer company leader in its sector and 1 SME specialised in communication & dissemination. The project includes an ambitious validation phase, in which the solutions will be tested in 3 pilots in Belgium, Denmark and Spain, thus ensuring a high replicability across Europe. Overall, the project aims to achieve an annual economic impact in the project pilots from investment deferrals of 36.6 M€ due to the remuneration of assets and of 28.15 M€ due to the amortisation of the capacity assets, as well as a recovery of 665,576 € from non-technical losses detection and 11,422 € from reduced outage frequency.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC

Koordynator

FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS
Wkład UE netto
€ 729 250,00
Adres
Parque empresarial dinamiza, avda. de ranillas, 3d
50018 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (10)