Skip to main content

A new patented technology to turn currently non-recyclable waste into recyclable composite products for a truly circular economy

Opis projektu

Drugie życie mieszanych tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu

Każdego roku w Europie generowanych jest 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego zaledwie 30 % poddawanych jest recyklingowi. Niestety, metody wytwarzania, wykorzystania i pozbywania się wyrobów z plastiku często nie uwzględniają możliwości ekonomicznych, jakie niesie ze sobą model produkcji oparty w większym stopniu na obiegu zamkniętym. Od nowych technologii w dziedzinie recyklingu wymaga się, aby wspierały Unię Europejską w jej wysiłkach na rzecz budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Wychodząc temu naprzeciw, zespół finansowanego przez UE projektu REMAT pracuje nad opatentowaną technologią oferującą możliwość przekształcania strumieni odpadów z mieszanych tworzyw sztucznych oraz innych materiałów, które nie nadają się do recyklingu, w produkty kompozytowe. W pilotażowym zakładzie, który uruchomiono w styczniu 2019 roku, uczeni badali sposoby zamknięcia obiegu poprzez przekształcenie mieszanych plastikowych odpadów – odrzuconych przez zakłady recyklingu – w materiały, które można wykorzystać do produkcji nowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

WIMAO OY
Adres
Hulkonmaentie 130
54190 Konnunsuo
Finlandia

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000