Skip to main content
European Commission logo print header

A new patented technology to turn currently non-recyclable waste into recyclable composite products for a truly circular economy

Article Category

Article available in the following languages:

Rozgryzienie problemu recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych

Oddzielenie różnego rodzaju tworzyw sztucznych jest skomplikowanym elementem recyklingu. Nowy proces eliminuje tę potrzebę.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Tworzywa sztuczne mają wiele zalet, ale stwarzają również wiele problemów. Większość z nich jest lekka, przez co jest łatwo transportowana przez wiatr lub wodę. Tworzywa nie rozkładają się też w środowisku naturalnym. Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest tak poważnym i szybko pogłębiającym się problemem, że przewiduje się, że do 2050 roku oceany będą zawierać więcej tworzyw sztucznych niż ryb. Idealnym rozwiązaniem byłby recykling tworzyw sztucznych. Niestety proces ten nie jest łatwy, jako że każde z setek różnych tworzyw sztucznych wymaga innej obróbki. Mieszanie odpadów z różnych tworzyw sztucznych sprawia, że recykling jest bardzo trudny, ponieważ różne rodzaje tworzyw niełatwo rozdzielić. Ze statystyk z 2016 roku wynika, że jedynie 12 % z 260 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych każdego roku zostało poddanych recyklingowi. UE chce to zmienić. W celach dotyczących tworzyw sztucznych określono, że do 2030 roku wszystkie opakowania z nich wykonane będą w pełni nadawały się do ponownego przetworzenia, a 55 % takich odpadów zostanie poddanych recyklingowi. Finansowany ze środków UE projekt REMAT ma pomóc rynkom unijnym i zewnętrznym w osiągnięciu tych celów. W jego ramach rozważano przede wszystkim wykonalność koncepcji recyklingu o tej samej nazwie, przeprowadzając w tym celu badanie obejmujące analizę marketingową.

Mieszane odpady z tworzyw sztucznych

Technologia recyklingu REMAT rozwiązuje główny problem powodujący, że recykling tworzyw sztucznych jest skomplikowany. Otóż metodę tę można z powodzeniem stosować przy recyklingu zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, eliminując tym samym potrzebę ich segregacji. W procesie tym stare tworzywa sztuczne są rozdrabniane, a następnie drobne cząsteczki są stapiane, tworząc kompozyt z tworzyw sztucznych o nazwie handlowej Wemix®. Jest on stosowany w produkcji nowych produktów rynkowych i zastępuje wiele konwencjonalnych materiałów. Naukowcy zbadali również, w jaki sposób najlepiej dopasować różne strumienie odpadów tak, aby najefektywniej dopasować je do wytwarzania nowych produktów. „Główną zaletą naszej technologii jest to, że umożliwia ona przetwarzanie materiału źródłowego o różnym składzie i zawartości zanieczyszczeń, co ułatwia sortowanie i wstępną obróbkę”, mówi Minna Sipi, kierownik ds. rozwoju działalności projektu REMAT. W ten sposób dzięki technologii REMAT możliwe jest przetwarzanie materiałów, których przetworzenie przy użyciu innych technologii byłoby trudne lub niemożliwe, takich jak mieszanki tworzyw sztucznych, różne rodzaje włókien np. z tekstyliów, papieru i tektury, wełny mineralnej i gipsu.

Wielkie plany

Zespół pracuje nad weryfikacją poprawności projektu w zakładzie na terenie miejscowości Lappeenranta w Finlandii. W zakładzie możliwe jest przetwarzanie jedynie niektórych rodzajów i ograniczonych ilości materiałów oraz wytwarzanie niektórych rodzajów produktów. Pełna komercjalizacja technologii będzie więc wymagała dalszego rozwoju oraz przeprowadzenia uzupełniających prób w zautomatyzowanym zakładzie. Zespół projektu REMAT pracuje nad przygotowaniem i przetestowaniem operacji na pełną skalę, której początkowa wydajność ma wynieść 8 000 ton rocznie. Fakt, że Chiny i inne kraje nie przyjmują już eksportowanych odpadów, zwiększa pilną potrzebę krajowego recyklingu tworzyw sztucznych w Europie. „Obecnie oczekuje się, że ilość odpadów, które nie mogą być już wysłane za granicę będzie trzykrotnie większa”, dodaje Sipi. „To oznacza, że nie ma miejsca na 2,9 miliona ton rocznie piętrzących się odpadów z tworzyw sztucznych. Tak więc nasz potencjał biznesowy jest ogromny”. Opatentowana przez REMAT technologia pomoże Europie osiągnąć jej cele w zakresie recyklingu. Dzięki niej zmniejszy się konieczność spalania tworzyw sztucznych, przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku tego procesu.

Słowa kluczowe

REMAT, tworzywo sztuczne, recykling, odpady, mieszane tworzywa sztuczne, kompozyty z tworzyw sztucznych, Wemix

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania