European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe

Opis projektu

Opracowywanie praw autorskich promujących kulturę

Jednym ze skutków rozwoju technologii jest demokratyzacja kultury oraz produkcja i wykorzystanie własności intelektualnej. Jednakże opracowanie trwałych norm w zakresie cyfrowych praw autorskich jest szczególnie trudnym zadaniem. Stosując wielodyscyplinarne podejście, twórcy finansowanego ze środków UE projektu reCreating Europe zamierzają zgromadzić informacje na temat wymogów ram regulacyjnych promujących produkcję zróżnicowaną pod względem kulturowym oraz optymalizujących niewykluczający dostęp do dóbr kultury i korzystanie z nich. Badacze osiągną to, tworząc międzynarodowe mapy reakcji regulacyjnych oraz strategii interesariuszy umożliwiających im radzenie sobie z problemami i ograniczeniami. W ramach projektu zostaną też opracowane innowacyjne metody pomiaru wpływu digitalizacji na tworzenie dóbr kultury i korzystanie z nich. Projekt przeprowadzi także mapowanie technologiczne i prawne modułów zaufanych platform oraz algorytmów filtrowania treści, jak również zaoferuje zalecenia w zakresie polityk oraz najlepsze praktyki.

Cel

Technologies enable unprecedented democratization of cultural practices and the production and use of IP. The creation of an effective system of sustainable norms for digital copyright is a major challenge due to four phenomena: copyright complexity, sidestepping, knowledge gap, and awareness gap. With its multi-disciplinary approach, bringing together researchers, practitioners and stakeholders, reCreating Europe will deliver ground-breaking contributions towards a clear understanding of what makes a regulatory framework that promotes culturally diverse production, and optimizes inclusive access and consumption. First, reCreating Europe yields unprecedented cross-national maps of (i) multi-level regulatory responses that impact access to culture, cultural production, competitiveness of creative industries, and (ii) coping strategies of stakeholders vis-à-vis IPRs pitfalls and constraints. Second, it develops innovative qualitative and quantitative methods to measure the impact of digitization on the production and consumption of cultural goods and services. Changing intermediaries, specific creative communities, micro/SMEs and vulnerable users get special attention. Third, reCreating Europe performs a legal and technological mapping and evaluation of TPMs and content-filtering algorithms, and their impact on cultural diversity, access to culture and the generation of cultural value. Last, it offers policy recommendations and best practices, aimed at democratizing culture while reinforcing the sustainable development of rich and diverse cultural/creative industries. reCreating Europe’s unique comprehensive focus on five key groups of stakeholders -individual authors and performers, creative industries, cultural and heritage institutions, intermediaries, end-users- allows it to assess needs along intertwined research patterns, while its multi-disciplinary innovative approach joins different methodologies within the framework of participatory research strategies.

Dziedzina nauki

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-GOVERNANCE-2019

Koordynator

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S ANNA
Wkład UE netto
€ 600 000,00
Adres
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 33
56127 Pisa
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Toscana Pisa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 600 000,00

Uczestnicy (10)