European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Disruptive Technologies Supporting Labour Market Decision Making

Opis projektu

Nowa platforma cyfrowa bierze się do pracy

Zwiększanie możliwości zatrudnienia dla osób poszukujących pracy oraz poprawa dopasowania ofert pracy do pracowników to podstawowe założenia polityki rynku pracy UE. Na poziomie krajowym jednym z najważniejszych celów polityki jest dopasowanie odpowiednich miejsc pracy do odpowiednich osób. W ramach finansowanego przez UE projektu HECAT opracowywana jest nowa technologia wspierająca podejmowanie decyzji na rynku pracy. Nowa platforma będzie opierać się na istniejących podstawowych technikach algorytmicznych stosowanych przez niektóre organy administracji części europejskich publicznych systemów zatrudnienia w celu dostarczenia informacji o rynku pracy bezpośrednio bezrobotnym obywatelom, dlatego uwzględnia europejskie zasady dotyczące otwartych danych, współpracy, przejrzystości i uczestnictwa obywateli. Koncentrując się na jakości miejsc pracy i zrównoważonym zatrudnieniu, projekt dostarczy ważnych informacji decydentom politycznym.

Cel

Hecat aims to investigate, demonstrate and pilot a disruptive technology to support labour market decision making by
unemployed citizens and those seeking to help them. At one stage or another, almost half of all EU citizens will rely on a
Public Employment Services (PES), and so this is a key touchpoint of a contemporary state and has impacts on citizen’s
thinking about social cohesion, care and existential wellbeing. The ambition of the project is to improve citizen’s experience
and outcomes of unemployment by offering real-time evidence-based insight into their personal position in the labour
market. Hecat builds on the experience and learning of existing basic algorithmic techniques used by some European PES
administrations to: - deliver labour market insight directly to unemployed citizen and so is built on European values of open
data, collaboration, transparency and citizen-participation - broaden out the focus on quantity of jobs drawn from the
‘economic imagination’ to add a focus on job quality and sustainable employment - go beyond profiling the ‘stock’
unemployed people, to incorporate measures of labour demand, and so take a labour market approach - go beyond the
profiling of ‘problem categories’ of citizens that current survey-data based systems use, to exploit emerging big-data
processing and analytics to treat each individual as a unique complex subject in a real-time and near limitless database that
leverages the insight trapped inside statistical agencies - frame the development in deep contextual insight into the origin
and transformation of the experience of unemployment and its administration based on anthropological inquiry - bring this
insight into the hands of decision makers with a a platform-UX that exploits novel artificial intelligence with learning
capabilities and cutting edge, accessible visualisation and gamification techniques to support knowledge discovery and
decision making at the critical moment, as a decision support system

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019

Koordynator

SOUTH EAST TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 977 601,25
Adres
CORK ROAD CAMPUS WATERFORD
X91 K0EK Waterford
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Southern South-East
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 977 601,25

Uczestnicy (8)