Skip to main content
European Commission logo print header

Evaluation of ratioNally Designed Influenza vaccines

Opis projektu

Racjonalne projektowanie szczepionki przeciwko grypie

Finansowany przez UE projekt ENDFLU ma na celu opracowanie trzech strategii szczepień przeciwko grypie nowej generacji dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy partnerów europejskich i indyjskich w zakresie racjonalnego projektowania i rozwoju szczepionek. Substancje pobudzające odporność humoralną wykorzystują racjonalnie zaprojektowane i zoptymalizowane fuzje epitopów białek powierzchniowych grypy, nanocząsteczek hemaglutyniny oraz białka M2e (matrix protein 2 ectodomain) i neuraminidazy grypy, czy to w postaci białek, czy poddawane ekspresji jako wirus krowianki Ankara (MVA) pozbawiony zdolności replikacji. Inne substancje oparte na MVA wywołujące odporność komórkową kodują wewnętrzne epitopy białkowe limfocytów T, jak na przykład sztuczne poliepitopy. Najlepsze związki kandydujące wybrane w badaniach przedklinicznych zostaną przetestowane w fazie I badania klinicznego w Indiach, w której ocenione zostanie bezpieczeństwo, immunogenność i optymalna dawka szczepionki. Substancje na bazie MVA zostaną poddane badaniu klinicznemu w UE, które umożliwi ocenę ich bezpieczeństwa i immunogeniczności, po czym planowane jest przeprowadzenie badania kontrolowanego zakażenia u ludzi.

Cel

ENDFLU will develop three complementary next-generation influenza vaccination strategies for the world, fueled by the unique combined expertise of Indian and European partners in rational vaccine design and development:
• Create a repository of pre-pandemic GMP-compliant MVA-based vaccine seeds, each encoding an influenza hemagglutinin (HA), based on European partners demonstration of clinical safety and cross-clade immunogenicity of MVA-H5.
• Optimize and select protein- and MVA-based constructs developed by Indian and European ENDFLU partners, resulting in a rationally combined vaccine formulation that induces broadly protective humoral and cell-mediated immunity against all influenza manifestations. This will be advanced in a Phase I clinical trial and Controlled Human Infection Model (CHIM) study.
• Pre-clinically advance other promising protein- and MVA-based constructs toward future development beyond ENDFLU.
Constructs to elicit humoral immunity build on rationally-designed and optimized conserved epitopes of influenza surface proteins, HA stem- and HA head-nanoparticles, and NA-M2e fusions either as proteins or MVA expressed. Other MVA-based constructs to elicit cell-mediated immunity will encode conserved internal protein T cell epitopes, as an artificial polyepitope. The best candidates will be selected based on biochemical, biophysical, functional and manufacturing criteria, and immunogenicity and protective efficacy in mice and ferrets. The selected protein-based construct will enter a Part A Phase I clinical trial in India assessing safety, immunogenicity and optimal dose, to be combined with the selected MVA-based construct. This protein-MVA combination will enter a Part B Phase I clinical trial in the EU, assessing safety and immunogenicity, followed by the CHIM study. A dissemination and exploitation plan, and collaboration with key scientific advocacy organizations will facilitate the adoption of ENDFLU achievements to combat influenza worldwide.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD

Koordynator

STIFTUNG TIERAERZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER
Wkład UE netto
€ 1 234 225,00
Adres
Bunteweg 2
30559 Hannover
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Niedersachsen Hannover Region Hannover
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (13)