European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Big Data Models and Intelligent tools for Quality of Life monitoring and participatory empowerment of head and neck cancer survivors

Opis projektu

Pomoc osobom, które wygrały walkę z nowotworem głowy i szyi, w powrocie do normalnego życia

Możliwości leczenia nowotworów głowy i szyi zwiększyły się znacząco w ciągu ostatniego dziesięciolecia za sprawą nowoczesnych technologii. Stosowane obecnie plany opieki po zakończonym leczeniu koncentrują się na aspektach funkcjonalnych i zdrowotnych, tymczasem istnieje potrzeba przyjrzenia się uwarunkowaniom społeczno-ekonomicznym wpływającym na jakość życia pacjentów. Celem finansowanego ze środków UE projektu BD4QoL jest poprawa jakości życia osób, które wygrały walkę z nowotworem głowy i szyi poprzez opracowanie planu badań kontrolnych oraz systemu monitorowania skoncentrowanego na pacjencie. Badacze wykorzystają sztuczną inteligencję i duże zbiory danych pobranych z urządzeń mobilnych w połączeniu z danymi społeczno-ekonomicznymi i klinicznymi pochodzącymi z wielu źródeł, a także udokumentowane wyniki leczenia pacjentów. Analiza zgromadzonych z czasem wskaźników jakości życia pomoże we wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka, zapobiegnie długotrwałym skutkom leczenia oraz uświadomi pacjentom i ich opiekunom, jakie są możliwości leczenia spersonalizowanego.

Cel

Head and neck cancer can take away a patient’s “right to feel human,” and its impact on physical appearance, physical functioning, psychological status and general quality of life (QoL) can be devastating. Over the past several decades, the number of patients who survive head and neck cancer (HNC) has increased; this makes lifelong surveillance critical. HNC imposes an extremely high socioeconomic burden on patients during and after cancer compared to other tumors, including costs from treatment-induced morbidities, loss of workforce participation and short-term disability. Current survivorship care plans mostly focus on functional and health conditions of treated patients, whereas socioeconomic determinants of quality of life are often neglected due to difficult data collection.

The widespread technologies for social communication and unobtrusive personal monitoring embedded in smartphones and object we commonly use and in our living environments have the potential to unobtrusively collect wealth of indicators of individual QoL. BD4QoL objective is to improve HNC survivor’s Quality of Life through person-centred monitoring and follow-up plan by contribution of artificial intelligence and big data unobtrusively collected from commonly used mobile devices, in combination with multi-source clinical, -omic, socioeconomic data and patients reported outcomes, to profile HNC survivors for pBD4QoL objective is to improve HNC survivor’s Quality of Life through person-centred monitoring and follow-up plan by contribution of artificial intelligence and big data unobtrusively collected from commonly used mobile devices, in combination with multi-source clinical, -omic, socioeconomic data and patients reported outcomes, to profile HNC survivors for personalized monitoring and support. The analysis of QoL indicators collected over time will allow to early detect risks, prevent long-term effects of treatment and inform patients and caregivers for personalized interventions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-DTH-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-DTH-2019

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
Wkład UE netto
€ 425 791,25
Adres
Via Festa Del Perdono 7
20122 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 425 791,25

Uczestnicy (17)