Skip to main content

Regulatory Approved Software for Mutation Analysis in Cancer

Opis projektu

New software to analyse anti-cancer drugs

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

ONCODIA AB
Adres
C/o Uu Holding Innovation Hub Science Park
751 83 Uppsala
Szwecja
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000