Skip to main content

Biogas production from non-food lignocellulosic biomass waste.

Opis projektu

Wykorzystanie biomasy drzewnej do produkcji energii

Wolumen produkcji biogazu z bioodpadów w Europie rośnie, co ma związek z dążeniem do osiągnięcia ogólnounijnych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Odnosi się to między innymi do odpadów lignocelulozowych – duże ich ilości są zbierane w postaci obornika zwierzęcego, osadów ściekowych i stałych odpadów komunalnych. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BioFuel Fab opracowywane jest samowystarczalne i wszechstronne rozwiązanie energetyczne, które może zapewnić opłacalność i zrównoważoność tego procesu. Mówiąc dokładniej, rozwiązanie to polega na stosowaniu wstępnej fermentacji (obróbka w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem), dzięki której biomasa drzewna nadaje się do fermentacji beztlenowej. Jednym z oczekiwanych rezultatów projektu jest uzyskanie poziomu rentowności produkcji biogazu z odpadów lignocelulozowych na równi z tym uzyskiwanym przez działające biogazownie, w których jako surowiec wykorzystywane są rośliny energetyczne.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

FINRENES OY
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Pellavatehtaankatu 12 C 15
33100 Tampere
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Pirkanmaa
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 21 429,00