European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Investors and Climate Change

Opis projektu

Rynki finansowe zajmą się zmianą klimatu

Inwestorzy instytucjonalni, tacy jak zarządcy aktywów, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i państwowe fundusze majątkowe, posiadają ponad 70 % udziałów w spółkach, których akcje są notowane na giełdzie. Dlatego też mogą oni odegrać istotną rolę w zachęcaniu tych spółek do intensyfikacji ich wysiłków mających na celu zwalczanie zmiany klimatu. Aby to osiągnąć, rynki finansowe mają odegrać nową rolę. Celem finansowanego przez UE projektu FinanceCC jest przede wszystkim wykazanie, w jaki sposób rynki finansowe mogą pomóc inwestorom kształtować ich strategie portfolio, by stawić czoła ryzyku związanemu ze zmianą klimatu. Po drugie, twórcy projektu ustalą, w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni mogą nawiązać kontakty ze spółkami, aby wskazać im drogę prowadzącą do przejścia na energię odnawialną. Na koniec badacze z projektu przeanalizują, w jaki sposób polityka publiczna kształtuje zachowanie spółek poprzez działania inwestorów instytucjonalnych.

Cel

Should firms maximize financial value without regard to any environmental and social damages? If not, how should shareholders convey their social and environmental preferences? And, how should investors form their portfolio strategies and engage with the companies they invest in to mitigate climate change and other externalities? These are new fundamental questions firms and investors are confronted with in the face of accelerating climate change, and the new role financial markets are expected to play in the fight against climate change. Another transformational development is the rise of institutional investors –asset managers, insurance companies, pension funds, and sovereign wealth funds—who together own more than 70% of the shares of publicly traded companies. These institutional investors are de facto the critical actors to aggregate investor preferences and engage with companies on their behalf.

This research project is divided into two major themes: (A) to determine how financial markets provide the asset price signals and information to help investors shape their portfolio strategies in the face of climate change risk; (B) to identify how institutional investors approach climate change and engage with companies to lead them to accelerate the transition towards renewable energy. These two themes cannot be separated from public policy towards climate change, and the broader context of the global fight against climate change by governments, municipalities, regulators and civil society. Accordingly, a major aspect of the research is to make explicit how public policy shapes corporate behaviour through the actions of institutional investors.

Słowa kluczowe

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Wkład UE netto
€ 1 738 670,00
Adres
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 738 670,00

Beneficjenci (1)