European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MOBILE FIELD HOSPITAL INTEGRATED INTO 40-FEET HI-CUBE MARINE CONTAINER FOR RAPID DEPLOYMENT

Opis projektu

Mobilne usługi szpitalne w sytuacjach kryzysowych

Rosnąca liczba klęsk żywiołowych zwiększa zapotrzebowanie na niezawodne, szybkie i opłacalne świadczenia zdrowotne oferowane w sytuacjach kryzysowych najbardziej narażonym grupom ludności. Istniejące rozwiązania są jednak drogie, ponieważ wiążą się z wysokimi kosztami zatrudnienia personelu oraz instalacji i deinstalacji infrastruktury medycznej. Oznacza to, że pilnie potrzebne są niedrogie innowacyjne rozwiązania, które pozwolą zapewniać wysokiej jakości świadczenia zdrowotne w jak najkrótszym czasie. Zespół finansowanego przez UE projektu HEALTH-IN-A-CONT opracował mobilne rozwiązanie oferujące usługi szpitalne mieszkańcom obszarów odizolowanych lub ogółowi ludności w sytuacjach kryzysowych. Ten innowacyjny i całkowicie autonomiczny „mobilny szpital”, oferujący świadczenia medyczne m.in. z zakresu chirurgii i diagnostyki, umieszczony jest w kontenerze, który można szybko rozłożyć i przewozić różnymi środkami transportu.

Cel

In hard to reach, remote rural areas with no power or direct water supply and in humanitarian settings (natural disasters, i.e. flooding, earthquakes, conflicts), insufficient health facilities availability, lack of emergency medical transportation, violence, and insecurity result in barriers for timely access to emergency care for vulnerable populations. With the increase in the number of natural hazards, there is a widespread need for innovative solutions for good quality, cost-effective and timely health care in emergency situations. Current solutions face high costs for deployment (specialized personnel required), assembly, withdraw (20%-40% of medical equipment is abandoned) and redeployment.
Our mobile, rapid deployment model aims to provide “on demand” field hospital services (surgical, diagnostics, laboratory, general consultation services and trauma box) for citizens living in remote areas or humanitarian/emergency settings. The innovation of our fully autonomous mobile field hospital designed for rapid deployment stands in its autonomy (no need for supporting infrastructures thanks to the Service Container integating power supply, gas and liquid processing, waste management systems, and the Plug-and-Play set-up), ease of transportation (in its 40-feet high cube container, by road, rail, plane, boat), and rapid deployment (<2 hours, no assembly, no specialized personnel, no dismantling, time and cost saving).
The global mobile hospital market represents our target market, expected to growth at a CAGR 36.7%, and reach €19.9 billion (2019-2025). HealthPoint Europe SL is an Spanish enginnering start-up company, specialized in hospital equipment, e-health, and infrastructure deployment. Our Business Model includes leasing, renting, direct selling, and selling through intermediaries to different customer segments: B2B (private hospitals, health agencies), B2G (governments, civil protection and emergency units, national and regional health services), and NGO.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

HEALTH POINT EUROPE SL
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
AVDA TENIENTE MONTESINOS, NUMERO 8A DERECHA
30100 Murcia
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Sur Región de Murcia Murcia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00