European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Training the people. A transnational history of sport in interwar Europe.

Opis projektu

Jak zmieniał się europejski sport w okresie międzywojennym

W okresie międzywojennym sport w Europie przeszedł znaczące zmiany, w związku z czym jest to szczególnie ważny okres dla historii sportu. Na przykład amatorskie uprawianie sportu zostało zastąpione przez ideały narodowe i społeczne, a świat sportu stał się bardzo upolityczniony. Jak dotąd ten proces zmian badano w kontekście historii narodowych, pomijając jego wymiar międzynarodowy. Finansowany przez UE projekt Training People będzie badał zmieniający się charakter europejskiego sportu z perspektywy międzynarodowej, ujawniając podobieństwa i różnice między krajami. Badanie skupi się na trzech głównych aspektach europejskiego sportu związanych z postrzeganiem kampanii na rzecz higieny i zdrowia, upolitycznieniem wydarzeń sportowych oraz postępującym wypieraniem amatorstwa przez sport zawodowy.

Cel

This project will explore the changing nature of European sport in the interwar period from a transnational perspective, combining cultural, political and social history. Based on the German, French, Italian and British cases but with reference to other countries, this innovative work will permit the writing of a standard work to fill a major gap in the subject which has been dominated by national histories.
The interwar years were a critical period for the development of sport in Europe: the traditional ‘amateur ideal’ gave way to athletes who embodied new national and social causes. The flourishing development of physical culture (German Turnen and games, Swedish/Danish gymnastics, ‘English’ sports…) was marked by the powerful politicising of sport as well as the expansion of the press and broadcast media, which influenced people and governments to an unprecedented degree. The ideal of the ‘New Man’ best exemplified this change. This research will bring to the fore the similarities that have been obscured as well as striking national differences. In taking Europe as a point of departure, this work will focus on three areas. (1) Hygiene: how the post-war body was to be (re)educated: (1.1) national health campaigns and (1.2) new school curricula. (2) The politics of sport: as expressed through (2.1) the nature and extent of institutionalisation and (2.2) the growing importance of ‘mega events’, especially the Olympics and the FIFA World Cup. (3) The increasing specialisation of sport: (3.1) how amateurism came under threat from professionalism and (3.2) how scientific research into physical culture was expanded.
The researcher brings all the necessary qualities and maturity to realise this highly ambitious project. She will be hosted in a major German university by a world-leading professor recognised for his scientific excellence and dynamism in the field. The project’s sources are held in various European libraries and institutions already known to the researcher.

Koordynator

UNIVERSITAET MUENSTER
Wkład UE netto
€ 174 806,40
Adres
SCHLOSSPLATZ 2
48149 MUENSTER
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Münster Münster, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 174 806,40