European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SOUNDTILES business strategy definition

Opis projektu

Co słychać pod wodą?

Inteligentne roboty wyposażone w kamery wideo są wykorzystywane do eksploracji głębin oceanu i przeprowadzania badań w nieprzewidywalnych warunkach, jakie panują pod powierzchnią mórz. Jednak takie rozwiązanie ma pewną wadę: rejestrowanie obrazów za pomocą kamer w miejscach o słabej widoczności jest często niemożliwe. W odpowiedzi na to wyzwanie zespół finansowanego przez UE projektu SOUNDTILES opracował metodologię zakładającą wykorzystywanie kamer akustycznych, które są w stanie rejestrować obrazy 2D o niespotykanej dotąd dokładności i rozdzielczości w porównaniu z innymi dostępnymi technologiami sonarowymi. Nowa metodologia umożliwi mapowanie środowiska podwodnego w warunkach słabej widoczności na podstawie tych przełomowych danych sonarowych. Rozwiązanie kierowane jest do przemysłu naftowego i gazowego, sektora energii odnawialnej, rybołówstwa, ochrony środowiska i górnictwa, a także do sektora publicznego (sektora bezpieczeństwa i wojska).

Cel

Activities in the underwater domain are essential to the economy and to society in general, holding high expectations for future growth. Unfortunately, the danger faced during underwater works and the fact that it is an uncontrolled environment for humans, make these activities tremendously expensive and insecure. In fact, most underwater operations require to have an overview of the submerged area before even being performed, for both safety and efficiency in operations. The traditional solution to the underwater inspection challenge consists in gathering images with a video camera, normally embedded in an underwater robot. However, very frequently, these activities take place in environments with poor water visibility conditions, deeming the maps unusable and the whole approach a waste of resources. A new generation of imaging sonars, namely the two-dimensional Forward-Looking Sonars (FLS), have produced a recent breakthrough in the market. These devices, also termed acoustic cameras, are able to directly deliver 2D images of unprecedented clarity and resolution compared to other available sonar technologies. However, working with sonar data is much more challenging than processing optical images. Given the lack of solutions in the market to generate maps with this kind of data, a PhD thesis from the University of Girona (UdG) developed a mosaicing pipeline tailored to the peculiarities of FLS images, providing a pioneering way to map underwater environments in low visibility conditions. IQUA Robotics exclusively licensed the technology from the UdG on January 2019 with the aim of evolving it from TRL5 to TRL 9 and make it commercial by 2020. The main sectors that may be interested in the technology are: oil and gas; renewable energies; food (fisheries); public sector (security and military); environmental and mining, to name a few. Thus, the goal of this proposal is to assess the feasibility of the validated technology in the targeted markets.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

IQUA ROBOTICS SOCIEDAD LIMITADA
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
CALLE PIC DE PEGUERA EDIF GIROE NUM 11
17003 Girona
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Cataluña Girona
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00