Skip to main content
European Commission logo print header

The Inter-Nationalist

Opis projektu

Badanie zasięgu populizmu

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu INT-NAT zamierza zbadać złożone powiązania pomiędzy prawicowym populizmem w Azji Południowej oraz globalnymi sieciami, które przyczyniły się do jego sukcesu. Prace w ramach projektu skupią się przede wszystkim na południowoazjatyckich sieciach populistycznych w Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych. W ramach działań zespół skoncentruje się na badaniu powiązań pomiędzy indyjskimi i pakistańskimi partiami politycznymi sprawującymi władzę. W swoich pracach badacze skupieni wokół projektu INT-NAT wykorzystają zróżnicowane metody w celu badania zróżnicowania wewnątrz tych grup, a także różnic międzypokoleniowych pomiędzy ich młodszymi członkami, a także członkami indyjskich i pakistańskich stowarzyszeń i grup studenckich działających na uniwersytetach. Znaczenie tych prac jest stosunkowo wysokie, w szczególności biorąc pod uwagę wzrost postaw populistycznych w różnych regionach świata, co stwarza potrzebę zbadania możliwości istnienia transgranicznych sieci.

Cel

The Inter-Nationalist explores the complex nexus between right wing populism in South Asia and the global networks that have contributed to its success, as well as their implications for populism in the Global North. The urgency of this project is evident in the rise of populism in different parts of the world, necessitating an exploration of transnational networks. The uniqueness of this project is its focus on South Asian populist networks in the UK and US. The study focuses on the Indian ruling political party Bharatiya Janata Party (BJP) in relation to its international affiliates the Overseas Friends of BJP (OFBJP), and the Pakistani ruling political party Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) and its Office of International Chapters-PTI (OIC-PTI), as located in London and New York. The study makes an innovative contribution to major EU policies including ‘crisis management in fragile countries’, ‘combating discrimination’, ‘justice and fundamental rights’, ‘foreign affairs and security’, and ‘gender equality’. The project uses mixed methods with the objective to map horizontal and vertical trajectories of these network thereby creating a multidimensional framework, to examine diversity within these groups in relation to gender, religion, ethnicity, caste, class, sect and sexualities, and to explore intergenerational differences through younger members of these groups and members of Indian and Pakistani university student societies. The study also examines support of such groups for populists in the UK and US. Trained as a qualitative researcher focusing on securitization and education in the UK and Pakistan, the ER will expand her interdisciplinary skills across Sociology, International Relations, Political Science and Human and Political Geography. She will publish three journal articles and a monograph, with the aim of expanding this research through future grants, and securing a tenure-track job.

Koordynator

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Venezia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00