European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Digital Technology Use and Teen Wellbeing in Context: An Ethnographic Investigation

Opis projektu

Co się dzieje, gdy nastolatki wchodzą do sieci

Technologie cyfrowe są wszędzie wokół nas, natomiast dzisiejsze młode pokolenie jest już całkowicie zanurzone w środowisku cyfrowym, obejmującym między innymi media społecznościowe i interaktywne systemy. W ramach finansowanego przez UE projektu TecWell przeprowadzone zostaną jakościowe, całościowe i długofalowe badania nad umiejętnościami cyfrowymi i korzystaniem z mediów cyfrowych przez młodzież. O ile większość dotychczasowych badań opiera się na pomiarach ilościowych, które dają niewielki wgląd w faktycznie konsumowane treści, w projekcie zastosowano mieszane podejście jakościowe kładące nacisk na wymiar etnograficzny. W szczególności badany będzie związek między dwoma czynnikami, które mogą mieć wpływ na samopoczucie nastolatków podczas korzystania z mediów cyfrowych: umiejętnościami korzystania z technologii cyfrowych oraz sposobem, w jaki media cyfrowe łączą się z życiem rodzinnym. Zjawiska te zostaną zbadane pod kątem różnic między płciami oraz różnic społeczno-ekonomicznych. Ustalenia te przydadzą się przy opracowywaniu nowych strategii i wytycznych.

Cel

The project is a comparative study of adolescent digital literacy and digital media use, using a mixed qualitative approach with an emphasis on ethnography. The rapid increase in children’s engagement with digital technologies raises questions regarding their potential impact on wellbeing. However, the data currently available to us as to this impact are largely inconclusive. This is partially due to the fact that most studies rely on quantitative measures that offer little insight into the actual content consumed, or the contexts within which engagement with media takes place. The study addresses these limitations by introducing the use of ethnographic methods to investigate the broader relational contexts within which teens’ interaction with digital media takes shape. Specifically, it investigates the relationship between two factors found to potentially impact teen wellbeing while using digital media: digital literacy, and the manners in which digital media is integrated into family life. Differences in digital literacy and family integration patterns are examined across both gender and socioeconomic divides, as well as between children who mostly consume digital media, and those who also produce digital media artifacts and contents through active engagements in spaces such as Fabrication Labs or Makerspaces. By taking a qualitative, holistic and longitudinal approach, the study aims to identify mechanisms involved in facilitating a fruitful integration of digital media into children’s lives, and to generate data needed for the development of strategies and guidelines to aid teens, parents and educators promote digital media engagement in manners that would enhance teen wellbeing.

Koordynator

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Wkład UE netto
€ 172 932,48
Adres
CARRER DE ESCORXADOR
43003 Tarragona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Tarragona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 172 932,48