European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Demographic consequences of humanitarian crises in Latin America

Opis projektu

Ocena demograficznych skutków kryzysu humanitarnego w Ameryce Łacińskiej

Kraje Ameryki Łacińskiej od dziesięcioleci cierpią z powodu zagrożeń naturalnych, komplikacji politycznych, załamań gospodarczych oraz konfliktów zbrojnych, czego efektem jest poważny kryzys humanitarny. Od 1994 roku Komisja Europejska przekazała ponad miliard euro na pomoc krajom dotkniętym kryzysem humanitarnym. Ze względu na brak wiarygodnych oficjalnych danych z regionu wciąż jednak nie oceniono skutków demograficznych tego kryzysu i zasięgu pomocy humanitarnej. Deficyt informacji powoduje, że dostarczanej pomocy daleko do doskonałości. Posługując się przykładem Wenezueli, uczestnicy finansowanego przez UE projektu DEMOcrises przeprowadzą dokładną ocenę sytuacji demograficznej, co pozwoli na lepsze zrozumienie skomplikowanego charakteru kryzysu humanitarnego w Ameryce Łacińskiej. W projekcie zostaną wykorzystane innowacyjne narzędzia statystyczne, które posłużą do uzyskania wiarygodnych danych potrzebnych do usprawnienia programów pomocy humanitarnej.

Cel

Latin American countries are vulnerable to a range of natural hazards; to political and economic crises; and to armed conflicts. Since 1994, the European Commission has provided over €1 billion in assistance to Latin American countries facing humanitarian crisis. However, little is known about the demographic impacts of those crises and the humanitarian aid outreach. The reason could be attributable to the lack of good quality in regional official data. Inadequate estimates have implications on the attention that a humanitarian crisis receives, as policy makers need to be aware of the sensitivity of changes in accurate figures and rates. The main objective of this project is to produce accurate demographic estimates that enlighten our understanding of the complex dimensions of a humanitarian crisis in Latin America, using Venezuela as an example. Venezuela is currently undergoing a profound social and economic crisis with far-reaching consequences for its demographic trends. As migration became the only survival strategy possible for most Venezuelans, the crisis has been spilling over the continent, leaving no country in Latin America unaffected. Studies on the demographic consequences of a catastrophe usually refer to events in the distance past, in this regard; the main innovations of this project is to produce accurate updated estimates for keeping track of the demographic consequence of an ongoing crisis. To achieve this, I will (1) apply advanced statistical techniques and demographic (in)direct methods to ensure high-quality and updated demographic estimates of an ongoing crisis; (2) forecast demographic responses to the crisis in order to shed light on public policy design and on humanitarian aid preparedness plans; and (3) use a cross-country comparison and regional perspective to account for the feedback effects among neighbouring nations.

Koordynator

INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES
Wkład UE netto
€ 257 619,84
Adres
9 cours des Humanités
93322 Aubervilliers Cedex
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Seine-Saint-Denis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 257 619,84

Partnerzy (1)