Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Jet quenching for heavy-ion collisions at the LHC

Opis projektu

Podejście do wygaszania strumieni oparte na pierwszych zasadach

W wyniku zderzeń ultrarelatywistycznych jonów ciężkich przeprowadzanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów w Genewie i akceleratorze Relativistic Heavy Ion Collider w Nowym Jorku powstaje gorący, gęsty nośnik nazywany plazmą kwarkowo-gluonową. Jednym z głównych narzędzi eksperymentalnych umożliwiających badanie plazmy kwarkowo-gluonowej jest analiza rozprzestrzeniania się w niej kwarków i gluonów. Te cząstki elementarne są rozbijane na wysoce skolimowane strumienie wytracające energię za sprawą zjawiska nazywanego „wygaszaniem strumienia”, którego badanie może pomóc w lepszym zrozumieniu zachowania plazmy kwarkowo-gluonowej. Opierając się na ostatnich ustaleniach sugerujących, że strumienie te są wrażliwe na dynamikę plazmy kwarkowo-gluonowej przed osiągnięciem stanu równowagi, uczestnicy finansowanego przez UE projektu JQ4LHC planują opracować pierwszy oddolny formalizm wygaszania strumienia oparty na pierwszych zasadach, co umożliwi również badanie tej wczesnej dynamiki.

Cel

The characterization of the quark gluon plasma (QGP) created in heavy-ion collisions (HICs) is the main goal of heavy-ion experimental programs at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at BNL (USA) and at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. Jet quenching, the modification of jets in a colored medium, is one of the most successful tools to probe the QGP. This proposal aims to provide an interpretational framework for jet quenching that maximizes the discovery potential of the current (and future) precision era of HICs.

Since the study of jets in the presence of a medium is challenging, we still lack a first-principles formalism for jets in HICs. In contrast, a wide variety of jet quenching Monte Carlos (MCs) are available, but they rely on phenomenological assumptions making difficult to interpret their outcomes. It is proposed here to develop the first jet quenching bottom-up formalism based on first principles. This will be done by generalizing from single hadrons to jets a previous implementation by the experienced researcher (ER), including different phenomena as coherence. This analytical approach will become a unique tool to describe the QGP and benchmark the mainstream MCs.

The theory of jet quenching has been developed assuming a QGP in thermal equilibrium. Recently, the ER has shown for the first time that jets in HICs are sensitive to the pre-equilibrium dynamics of the evolution. This finding paves the way for a completely novel line of research in HICs, whose ambitious goal is to access these poorly understood initial stages with jet quenching observables. This proposal will provide the foundations for such an effort by phenomenologically analyzing the possible explanations to this finding and by computing color field configurations for the initial stages in the Glasma approach.

This project will be developed at the leading institution École Polytechnique and will enhance the skills, career prospects and network of collaborators of the ER.

Koordynator

ECOLE POLYTECHNIQUE
Wkład UE netto
€ 196 707,84
Adres
ROUTE DE SACLAY
91128 Palaiseau Cedex
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 196 707,84