Skip to main content
European Commission logo print header

Militant Imaginaries, Colonial Memories: The Visual and Material Traces of Revolution and Return in Contemporary Portugal

Opis projektu

Nowoczesne teorie dotyczące historii, pamięci i kultury wizualnej

Czy kulturowa reinterpretacja przeszłości i towarzyszące jej współczesne debaty mogą wyjaśnić, w jaki sposób aktualny kontekst politycznej zmiany kształtuje wiedzę historyczną? Odpowiedzi na to pytanie szuka finansowany przez UE projekt MICoMe. Jego uczestnicy zbadają to, w jaki sposób przedstawia się historię we współczesnej Portugalii. W tym celu w ramach projektu przeanalizowane zostaną pojedyncze i zbiorowe interakcje z materialnymi i wizualnymi śladami dwóch niełatwych do zrozumienia wydarzeń historycznych: rewolucji goździków w 1974 roku i powrotu osadników z portugalskich kolonii. Prace realizowane w ramach projektu będą bazować na etnograficznej obserwacji uczestników, badaniu historii życia i historii mówionej, a także na wykorzystaniu stymulacji fotograficznej i obiektowej, co pozwoli na zebranie danych empirycznych dotyczących tego, w jaki sposób filmy, zdjęcia i dokumenty z rodzinnych i urzędowych archiwów są wykorzystywane do budowania nowych narracji wokół niedawnej historii.

Cel

This interdisciplinary project examines how knowledge about the past is produced in contemporary Portugal by analyzing individual and collective engagements with material and visual traces left by two entangled historical events: the 1974 Carnation Revolution and the return of Portuguese colonial settlers to the metropole. Both revolution and return were outcomes of the Portuguese Colonial War, known in the former colonies as the “Liberation Wars,” which resulted in the constitution of new African nations. Drawing on ethnographic participant observation, life history and oral history methods, and photo/object-elicitation strategies, this project gathers empirical data regarding how film, photography, and documents from institutional and family archives are animated in order to produce new narratives about the recent past. It thereby conceptualizes how knowledge about Portugal’s transition to democracy and, by extension, its relationship to the (de)colonial project is produced and mediated. In doing so, MICoMe puts forth novel theories regarding history and memory not separate entities, but rather co-constituting spheres of knowledge production and meaning making. As such, it develops innovative methodological approaches to understanding how contradictory and, at times, oppositional memories regarding the recent past are negotiated through public and private engagements with visual and material traces left by experiences with revolution and return. By juxtaposing colonial memories and militant imaginaries, this project posits that a cultural re-reading of the past and its mediations in the present can elucidate how historical knowledge is produced in in current contexts of political change while also unsettling closed narratives regarding empire, decolonization and political transition.

æ

Koordynator

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Wkład UE netto
€ 159 815,04
Adres
Campus de campolide
1099 085 Lisboa
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00