European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Designing the I-Do Service: Facilitating Inclusion and Empowerment of People Living with Dementia through Access to Cultural and Creative Activities

Opis projektu

Zwiększenie zaangażowania społeczno-kulturalnego osób z demencją i poprawa ich jakości życia

Osoby z demencją napotykają na poważne przeszkody utrudniające im ciągłe uczestnictwo w życiu społeczności. Są to między innymi zmiany poznawcze i behawioralne, a także stygmatyzacja i izolacja społeczna. Zwłaszcza ludzie na wczesnych etapach demencji często chcą mieć swój wkład w życie społeczności i czuć się za niego docenianym. Aby promować ich możliwości oraz zaangażowanie społeczno-kulturalne, twórcy finansowanego ze środków UE projektu IDoService opracują usługę umożliwiającą osobom z demencją planowanie, angażowanie się i uczestniczenie w dostosowanych działaniach i wydarzeniach, dzięki którym będą mogły realizować swój potencjał oraz mieć swój wkład w życie społeczeństwa i pozostawać jego pełnoprawnymi członkami. Stosując podejście zakładające wspólny udział, badacze będą pracować z osobami z demencją, ich rodzinami, opiekunami oraz innymi zainteresowanymi stronami nad opracowaniem i przetestowaniem produktu I-Do Service w Manchesterze w Zjednoczonym Królestwie.

Cel

This fellowship will co-develop, implement and evaluate the I-Do service to increase the socio-cultural participation and empowerment of people living with mild to moderate stages of dementia (PLWD) through an interdisciplinary engaged research approach that combines service design and psychology with a co-design methodology. This user-friendly service will allow PLWD to plan, connect with and participate in tailored opportunities to realise themselves and contribute to society. The fellowship will use a co-design approach (Niedderer et al. 2019), working with PLWD, their relatives/familial carers as well as relevant stakeholders. It will develop the service model, i.e. the principles for format, content and delivery of the I-Do service, which it will implement and evaluate through a pilot in the area of Manchester, UK. The I-Do service addresses a key need of PLWD to be able to contribute and to be valued for it: Tournier et al 2017 found that PLWD are looking for more self-determination, to conduct activities on their own, to continue to learn new things and to be creative as well as to feel useful to others. This corroborates an investigation by Schölzel-Dorenbos et al. (2010) on this understudied topic, which shows that social contact, attachment, being useful/giving meaning to life, enjoyment of activities, and self-determination and freedom are key aspects of unmet needs for PLWD. I-Do will address these unmet needs through its novel interdisciplinary engaged community approach to develop the understanding of relevant and appropriate services for PLWD and to support the realisation of local and national policies regarding dementia friendly communities in the UK.

Koordynator

THE MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
OXFORD ROAD ALL SAINTS BUILDING
M15 6BH Manchester
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
North West (England) Greater Manchester Manchester
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76