Skip to main content
European Commission logo print header

Olea expansion and mosaic Landscape formation in an island Environment since human Arrival

Opis projektu

Badanie rozprzestrzeniania się oliwek i formacji krajobrazu mozaikowego w regionie Morza Śródziemnego

Śródziemnomorskie krajobrazy rolno-leśno-pastwiskowe są podstawowym elementem kluczowych zagadnień środowiskowych i społecznych związanych z tworzeniem krajobrazów mozaikowych. Pod tym względem ważnym studium przypadku są wyspy, które rzucają światło na wielowiekową dynamikę kulturową i środowiskową, gdyż charakteryzują się wzmocnionymi uwarunkowaniami geograficznymi i kulturowymi. Baleary są kluczowe dla badania tych interakcji w epoce holocenu ze względu na późne zasiedlenie ich przez człowieka. W tym kontekście finansowany przez UE projekt OLEA ma na celu przeanalizowanie czynników wpływających na rozprzestrzenianie się oliwkowych formacji roślinnych (w formie makii), dominującej cechy obecnego krajobrazu Balearów, i chronologii tego procesu. Uczeni połączą szczegółowe badania rdzeni z lagun przybrzeżnych i stanowisk archeologicznych, morfologię pyłków, analizę wieloczynnikową, historię pożarów, integrację danych i modelowanie oparte na agentach. Prace te przyczynią się do lepszego zrozumienia m.in. kształtowania się krajobrazu mozaikowego w regionie Morza Śródziemnego. Co więcej, projekt OLEA dostarczy informacji na temat tego, jak ludzie zmieniają środowisko oraz jak na przestrzeni dziejów stawiają czoła wyzwaniom społecznym i klimatycznym.

Cel

The Mediterranean sylvo-agropastoral landscapes resulting from a long-term co-evolutionary process between socio-environmental and climate variables are at the centre of interest for environmental and social key issues linked to the creation of mosaic landscape. Islands provide vital insights for understanding cultural and environmental dynamics on a long-term perspective as they tend to amplify geographical and cultural determinants. The Balearic Islands constitute an invaluable laboratory for studying these interactions during the Holocene. OLEA project focuses on drivers and timing of the spread of Olea macchia as a central feature of the current Balearic landscape. The history of Olea horticulture and management since the earliest human arrival to these islands may be exemplar of Mediterranean dynamics. To attain these goals with a holistic approach, high-resolution palynological studies (coastal lagoon cores and archaeological sites), pollen morphology (Olea varieties), multi-proxy analysis (pollen, NPPs, sedimentary charcoal), fire history (natural or anthropic fires), paleoenvironmental-ecological-archaeobotanical-archaeological data integration and agent-based modelling (ABM) will be combined. In doing so, several Training Objectives will be achieved, including: improvement of morphological skills of microremains identification, new knowledge on Mediterranean vegetation, use of computational modelling and development of transdisciplinary and transferable skills. OLEA project will offer novel approaches and methods to understand mosaic landscape formation in the Mediterranean, history of managing and cultivation of cultural trees and how past societies faced climate oscillations and societal transformations in fragile island environments during the last millennia of changes.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
Via universita 4
41121 Modena
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Modena
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00