CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Social Systems in Transition: The Meaning of Collective Identity and the Interpretation and Translation of the Greek Term Sarx in Paul’s Letters

Opis projektu

Głębsza analiza listów św. Pawła

Listy św. Pawła są podstawowym źródłem naszej wiedzy o jego pracy apostolskiej. Ten nieduży korpus składający się z siedmiu listów skierowanych do kościołów jest niezwykle ważnym punktem wyjścia do badań w dziedzinie religioznawstwa, teologii, historii i nauk społecznych. Listy powstały w okresie głębokich przemian społecznych i rodzącej się nowej tożsamości zbiorowej, w związku z czym ich liczne przekłady i interpretacje są przedmiotem wielu analiz. Na ich podstawie zespół finansowanego przez UE projektu MaSarx przeprowadzi interdyscyplinarne i międzysektorowe badania oparte na teorii systemów rodzinnych Murraya Bowena. W szczególności uczeni skupią się na implikacjach różnicowania społeczności wynikającego ze stosowanego przez autora listów greckiego terminu „sarx”. Dzięki temu, że wnioski z badań zostaną opublikowane, dostęp do nich uzyska każda osoba zainteresowana samymi tekstami i ich interpretacją, jak również zagadnieniami dotyczącymi przemian systemów społecznych.

Cel

The aim of the project is to explore community differentiation implications arising from the Greek term sarx in Paul’s letters. The choice of primary material is based on the observation that this term recurs in settings where collective identity is established, and where the salvific capacity of collective identity is polemically engaged and negotiated (see Rom 7–9; Gal 5). The earliest group of Christ-believers gathered together in social systems which were in transition toward a higher level of diversity, which is an underinvestigated aspect of these texts. The primary objective is to investigate Paul’s views of differentiation and the constructs of collective identity in the settings where he uses the term sarx, and to consider the options for the translation of the relevant passages. Hence, the approach of the action is interdisciplinary (social-scientific criticism in Biblical studies) and intersectoral (the theory and practices of translation). Bowen’s social systems theory offers the terminology to describe the character, reactions, and development in social systems with regard to their level of differentiation and their capacity to handle psychological stress and to find solutions to new problems. The action comprises theological, linguistic and philological analysis, comparative literature, social-scientific hermeneutics, and the creative investigation of translation options. As described in social systems theory, an openness to individual variation in the social system is central to the development of societal resilience. In this context, religious communities act both as significant resources, as well as potential threats, to cooperation in diversity. The investigation of translation options will make the results of the action accessible to anyone interested in these texts, in their interpretation, and in social systems in transition.

Koordynator

UNIVERSITETET I OSLO
Wkład UE netto
€ 214 158,72
Adres
PROBLEMVEIEN 5-7
0313 Oslo
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 214 158,72