European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Functionally Metalized Nanocellulose For Future Smart Materials

Opis projektu

Nowe funkcjonalne materiały bazujące na nanocelulozie

Nanoceluloza jest materiałem występującym naturalnie, składającym się z nanowłókien wyizolowanych z celulozy. Materiałem źródłowym mogą być w tym przypadku drzewa, różne rośliny, algi lub bakterie. Dzięki znacznemu współczynnikowi wymiaru podłużnego do poprzecznego oraz dużej powierzchni bocznej nanowłókna celulozowe te mogą stać się rewolucyjnym składnikiem odnawialnych nanomateriałów. Kluczowym wyzwaniem podczas projektowania i komponowania inteligentnych nanomateriałów na bazie nanocelulozy jest sprawienie, by ten materiał o naturalnej nanostrukturze pozostał funkcjonalny po wzbogaceniu go o nowe właściwości. Finansowany ze środków UR projekt FUNMAT ma przesunąć obowiązujące obecnie granice tej dziedziny. W jego ramach zostaną określone właściwe warunki metalizowania powierzchni nanocelulozy i projektowania na jej bazie nowych, funkcjonalnych materiałów.

Cel

Designing at the nanoscale is a promising and challenging strategy to innovate new building-block materials with improved properties and functionalities. This is a critical point to answer the increased demand of multifunctional materials. Nanocellulose is a functional structured nanomaterial engineered by nature long time before us. It maintains the optimal structural integrity in plant cell wall allowing plants to play their vital role in the ecosystem. Thanks to their high aspect ratio, high surface area and their 150 GPa, nanocellulose could be considered as a revolutionary renewable nano-building block material. Nanocellulose was principally investigated and used as bio-based filler in polymer nanocomposites. One of challenges in the developments of nanocellulose will be to make these naturally nano-structured objects functional with new properties allowing the design and engineering of smarter materials. Our proposal aims to bring nanocellulose to novel frontiers by functionalization of their large surface area and designing new innovative hybrids at the nanoscale. Main objectives of our project are: 1) setting up conditions for nanocellulose surface metallization. 2) Characterizing properties of these innovative nanohybrides and 3) Designing new functional materials based on metalized nanocellulose. The project is an opportunity to the fellow to restart his career in the exciting field of nanocellulose.

Koordynator

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
Wkład UE netto
€ 202 219,31
Adres
AVENUE FELIX VIALLET 46
38031 Grenoble Cedex 1
Francja

Zobacz na mapie

Region
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 202 219,76

Uczestnicy (1)