European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An easy-to-use garment for the non-invasive recording of the electrical activity of the human spinal cord

Opis projektu

Ocena aktywności rdzenia kręgowego u osób zdrowych i chorych

Uraz rdzenia kręgowego lub zwiększona wrażliwość jego neuronów wywołują przewlekły ból. Skuteczne zarządzanie bólem wymaga lepszego zrozumienia zmian elektrofizjologicznych, które zachodzą w rdzeniu kręgowym. Tą kwestią zajmie się zespół finansowanego ze środków UE projektu SpinRec, który opracuje nieinwazyjną metodę mierzenia aktywności elektrycznej w neuronach rdzenia kręgowego u ludzi. Stworzony przez niego elektrospinogram (ESG) będzie kompatybilny z innymi metodami badania aktywności mózgu, przynosząc nowe możliwości w zakresie oceny aktywności osi rdzeń kręgowy–mózg u osób zdrowych i chorych. Ostatecznie narzędzie to pozwoli na wczesne postawienie diagnozy oraz stratyfikację pacjentów z urazem rdzenia kręgowego i osób cierpiących na ból przewlekły.

Cel

Lesions of the spinal cord in humans are devastating and often lead to severe refractory forms of chronic pain. Also, enhanced sensitivity of spinal cord neurons – an abnormal condition called central sensitization – is crucial for the development and maintenance of chronic pain. Effective treatment of pain will depend critically on a better understanding of the electrophysiological changes that occur at spinal cord level. Still, the electrical activity of spinal cord neurons can be assessed only indirectly, unless invasive approaches are used. Due to serious anatomical and physiological hurdles, the availability of a non-invasive approach to measure the electrical activity of human spinal neurons (electrospinogram, ESG) is lacking. This is the problem that SpinRec aims to solve. The product resulting from SpinRec, compatible with simultaneous measures of brain activity (e.g. electroencephalography), will allow for the first time to directly explore spinal sensorimotor circuits in health and disease, and thereby allow cost efficient early diagnosis and stratification of patients with chronic pain and spinal cord injury.

Instytucja przyjmująca

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)