European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PLatform based on Emerging and Interoperable Applications for enhanced Decommissioning processES

Opis projektu

Likwidacja obiektów jądrowych w erze cyfrowej

Obiekty jądrowe są wycofywane z eksploatacji po zakończeniu użytkowania. W ramach projektu PLEIADES, finansowanego przez UE, opracowana zostanie nowa metodologia pozwalająca na usprawnienie rozbiórki i likwidacji takich obiektów w Europie. W szczególności, projekt zademonstruje innowacyjne, ulepszone cyfrowo podejście do wybranych kluczowych zadań związanych z rozbiórką i likwidacją na rzeczywistych przykładach z projektów w Europie. Połączy najnowocześniejsze cyfrowe narzędzia wsparcia w ramach platformy technologicznej opartej na modelowaniu informacji o budynku (BIM), optymalizując i ułatwiając proces badań i rozwoju oraz pomagając w koordynacji działań. Umożliwi także uzyskiwanie i łączenie danych oraz obliczanie wyników symulacji dotyczących wykonalności scenariuszy oraz szacowanie ilości odpadów, narażenia na promieniowanie, kosztów i czasu realizacji.

Cel

Dismantling and decommissioning (D&D) of nuclear facilities enters an important period covering initiatives driven by different countries to strengthen safety measures and maintaining the operation financially viable. The representatives of industry, research, safety organization and technological SMEs join forces in this project to demonstrate an innovative BIM modelling-based approach for detailed planning of logistics, resource allocation and safety measures from a holistic perspective on carefully selected pilot plants. As compared with traditional decommissioning projects, D&D of nuclear facilities is a complex task due to specific logistical and coordination requirements, budgetary constraints and long-term time frames. Considerable uncertainties of these factors, combined with high-level safety requirements related to management of radiological material, calls for an innovative approach. While traditional methods applying mostly manual procedures for planning of individual tasks within the overall process, such methods prove inefficient for enabling integrated planning across the whole project and team. 3D modelling-based digital concepts have potential to both simplify D&D planning, and to lead towards more efficient and better-coordinated actions. The project outcomes shall result in a mature platform based on a BIM approach, integrating a software suite, including emerging tools and digital solutions provided by PLEIADES partners and interconnected together. Within this platform, the main issues of a dismantling site will be treated and optimized. The project will develop a common core, on which all the software modules can connect, retrieve input data, calculate simulation results and share up-to-date data, in particular scenario feasibility, waste estimation, radiation exposure, cost and duration. The platform will be evaluated on several real decommissioning projects of different natures, such as a research reactor and a commercial power plant.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Wkład UE netto
€ 625 767,20
Adres
RUE LEBLANC 25
75015 PARIS 15
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 780 033,75

Uczestnicy (14)