Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

High-speed Deformation and Failure of Materials at the Nanometer Scale

Opis projektu

Ocena trwałości nanomateriałów poddanych znacznym odkształceniom

Nanoindentacja to najnowsza technologia, która umożliwia badaczom pomiar właściwości mechanicznych materiału w skali nano i mikro, ale pozwala ona określać te właściwości tylko dla obciążeń wprowadzanych w kontrolowany sposób, a nie podczas uderzeń i zderzeń. Obecnie naukowcy są w stanie uzyskiwać powtarzalnie wysokie współczynniki odkształcenia tylko na dużych, jednorodnych próbkach. Finansowany ze środków UE projekt NanoHighSpeed ma na celu przekształcenie nanoindentacji w nowe narzędzie doświadczalne działające także przy dużych prędkościach pojawiania się odkształceń. Jest to możliwe dzięki rozwojowi zaplecza sprzętowego i znanych nam metod badawczych. Nowy proces pozwoli scharakteryzować materiały, które doznają odkształcenia miliony szybciej niż dotychczas i w skali miliony razy mniejszej.

Cel

For a sustainable economy, it is paramount to create robust, durable products. In the case of mobile phone displays, cutting tools and other products subjected to impact loading, this means finding ways to avoid brittle failure at high stain rates. This is currently difficult, since little to no fundamental understanding of the deformation mechanisms at high strain rates exists. This is largely owing to the fact that no methods are available for nanoscale investigations. By developing nanoindentation into a new tool for high strain rate testing, we will achieve a groundbreaking improvement of the spatial resolution of high strain rate mechanical testing by 10^6. This extraordinary improvement will be possible through simultaneous advances in hardware and experimental methods.

This new nanoscale approach will enable a breakthrough in the fundamental understanding of the mechanical behavior of materials at high strain rates down to their constituent microstructural elements. We will isolate single grain boundaries and measure their individual contribution to strength and embrittlement as a function of strain rate, crystal structure and grain boundary energy. The local resistance to dislocation transmission, migration and fracture will be correlated to the overall Hall-Petch strengthening behavior of the polycrystal. The payoff will be a better understanding and predictability of embrittlement events at high strain rates.

A second breakthrough will be made possible in understanding the interplay between plasticity and brittle fracture at high strain rates in some of the technologically most important hard coatings, including toughened glass used in mobile phone screens and TiAlN based coatings, commonly used in tooling. We will examine the recent hypothesis of a possible regain in ductility and systematically investigate the influence of the microstructure and residual stress. This will open up new paths for optimizing the durability of future coating systems.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET KASSEL
Wkład UE netto
€ 1 426 370,31
Adres
MONCHEBERGSTRASSE 19
34125 Kassel
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Kassel Kassel, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 426 370,31

Beneficjenci (2)