European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Hunting for Voters: The Impact of Data-Driven Campaigning on Democracy

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na mikrocelowanie polityczne

Przekonywanie wyborców jest podstawą każdej kampanii politycznej, a nowoczesne technologie dają kandydatom nowe możliwości docierania do potencjalnych wyborców. Współczesne kampanie wyborcze wykorzystują zarówno techniki badania wyborców na podstawie danych, jak i spersonalizowane reklamy polityczne i techniki mikrocelowania w internecie. Mają tego świadomość badacze skupieni wokół finansowanego ze środków ERBN projektu HUNTING, którzy sprawdzą, czy tego rodzaju techniki stanowią zagrożenie dla demokracji. W ramach prac przeanalizują skutki mikrocelowania w oparciu o dane oraz technik cyfrowej perswazji, co pozwoli sprawdzić, w jakich warunkach i w jakim stopniu wpływają one na postawy, opinie i decyzje obywateli dotyczące głosowania. Wykorzystując kombinację metod badawczych i przyjmując perspektywę porównawczą, badacze ocenią zarówno korzyści, jak i zagrożenia.

Cel

Data-driven political campaigns are on the rise. Concerns have been voiced that practices like online political microtargeting techniques are harmful for democracy. These concerns grew after the unexpected outcome of the US presidential elections in 2016, the Brexit vote in the UK, and several recent elections in Europe. However, it is unclear if data-driven campaigns using online microtargeting techniques are an actual threat to democracy. The project will focus on the consequences of data-driven targeting and digital persuasion. In light of ongoing political and societal turmoil, investigating how citizens may be persuaded in a changing media landscape has never been of more importance. The overarching objective of this project is to identify the conditions and the extent to which data-driven online political microtargeting affect citizens’ attitudes and opinions, and eventually voting behavior. The project addresses three research questions: To what extent and under which conditions does data-driven political targeting have a beneficial impact, and under which conditions a harmful impact on democracy? And how can the beneficial effects trump the harmful effects? The project is novel as it systematically analyses the impact of data-driving campaigning, providing a theoretical dual-processing model, while using a mixture of research methods and a comparative perspective. As a whole, the project will offer a deeper understanding of the global impact of online data-driven targeting techniques during elections in several countries.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

WAGENINGEN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 1 376 377,06
Adres
DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB Wageningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 376 377,06

Beneficjenci (2)