Skip to main content
European Commission logo print header

Solidarity in Diversity

Opis projektu

Promowanie solidarności ponad granicami etnicznymi i kulturowymi

Wzrost popularności populizmu nacjonalistycznego oraz skrajnie prawicowych partii w Europie stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich form solidarności, zwłaszcza w przypadku członków zróżnicowanych grup etnicznych i kulturowych. Europejskie demokracje powinny zatem określić czynniki, które mogą sprzyjać solidarności w różnorodności oraz umożliwiać jej promowanie, biorąc pod uwagę nierówności społeczne oraz różnice dotyczące władzy poszczególnych grup. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SOLiDi opracowali program szkoleń i badań, który pozwoli na przeszkolenie 15 naukowców na początku kariery w zakresie związanych z tymi kwestiami teorii, metodologii badawczych i etyki, opartych na różnych obszarach nauki. Program szkoleniowo-badawczy skupi się również na paradygmatach zmian społecznych oraz analizie możliwości zastosowania wniosków badaczy związanych z solidarnością w różnorodności w różnych kontekstach politycznych i organizacyjnych. Celem projektu jest dostarczenie profesjonalistom i instytucjom wniosków oraz instrumentów umożliwiających budowanie spójnych społeczeństw europejskich.

Cel

Over the last decade, liberal democracies in Europe have been shaken to their core by the rise of national populisms. This puts strong pressure on all forms of solidarity, especially as they cross ethnic-cultural boundaries. The increasingly successful capture of the notion of solidarity by radical right, anti-liberal democratic forces is testimony to this. The challenge for European democracies is to identify the conditions under which solidarities in diversity can be nurtured. To address this urgent challenge, the European Training Network “Solidarity in Diversity” (SOLiDi) develops a training and research program that is focused on how to generate solidarities across cultural boundaries, taking the proximity of citizens with different ethnic-cultural backgrounds in specific places and the practices they engage in as starting point. Building on the strengths of the interculturalist paradigm, SOLiDi will originally contribute with an intersectional understanding of how place-based solidarity practices are shaped by and can work around entrenched social inequalities and unequal power relations. To that end, SOLiDi brings together a group of international scholars from sociology, geography and educational science and a wide range of non-academic partners that are active in different sectors. SOLiDi will train 15 early stage researchers in relevant theories, research methods and ethics and paradigms of social change such as public pedagogy and policy and organisational change to study practices of place-based solidarities in diversity in different geographical, policy and organisational contexts. The aim is to articulate a new vision on solidarity adapted to superdiverse societies and to better equip professionals and organisations with adequate and innovative tools for facilitating solidarity in diversity. SOLiDi aims are in line with SDG10 “Reduced Inequalities” and Societal Challenge 6 ‘Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies’.

Koordynator

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Wkład UE netto
€ 768 960,00
Adres
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (9)