Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Acquiring assembly skills by robot learning

Opis projektu

Testy systemu uczenia się autonomicznych robotów

Szybki rozwój technologii robotycznych sprawia, że wiele sektorów zaczyna korzystać z nowych zautomatyzowanych urządzeń. Jednym z nich jest sektor przemysłowy, w którym wykorzystuje się roboty automatyzujące wykonywanie powtarzalnych zadań. A co z programowaniem robotów na potrzeby wykonywania jednego złożonego zadania? Niestety jest ono trudne, czasochłonne i drogie. Sytuację tę chce zmienić zespół finansowanego przez UE projektu AssemblySkills, w którego ramach planuje się walidację autonomicznego systemu uczenia się mającego pozwolić robotom przemysłowym na zdobywanie wielu umiejętności motorycznych przy niższych kosztach i w krótszym czasie.

Cel

Present-day industrial robots are made for the purpose of repeating several tasks thousands of times. What the
manufacturing industry needs instead is a robot that can do thousands of tasks, a few times. Programming a robot to solve
just one complex motor task has remained a challenging, costly and time-consuming task. In fact, it has become the key
bottleneck in industrial robotics. Empowering robots with the ability to autonomously learn such tasks is a promising
approach, and, in theory, machine learning has promised fully adaptive control algorithms which learn both by observation
and trial-and-error. However, to date, learning techniques have yet to fulfil this promise, as only few methods manage to
scale into the high-dimensional domains of manipulator robotics, or even the new upcoming trend of collaborative robots.
The goal of the AssemblySkills ERC PoC is to validate an autonomous skill learning system that enables industrial robots to
acquire and improve a rich set of motor skills. Using structured, modular control architectures is a promising concept to scale
robot learning to more complex real-world tasks. In such a modular control architecture, elemental building blocks – called
movement primitives, need to be adapted, sequenced or co-activated simultaneously. Within the ERC PoC AssemblySkills,
our goal is to group these modules into an industry-scale complete software package that can enable industrial robots to
learn new skills (particularly in assembly tasks). The value proposition of our ERC PoC is a cost-effective, novel machine
learning system that can unlock the potential of manufacturing robots by enabling them to learn to select, adapt and
sequence parametrized building blocks such as movement primitives. Our approach is unique in the sense that it can
acquire more than just a single desired trajectory as done in competing approaches, capable of save policy adaptation,
requires only little data and can explain the solution to the robot operator.

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
KAROLINENPLATZ 5
64289 Darmstadt
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Darmstadt Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)