Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage

Opis projektu

Nowy system robotyczny składa starożytne artefakty

Fizyczna rekonstrukcja zniszczonych dzieł sztuki jest jednym z najbardziej pracochłonnych etapów badań archeologicznych. Z wykopalisk wydobyto niezliczoną ilość starożytnych artefaktów, takich jak wazy, amfory czy freski – niestety, często są one zniszczone. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu RePAIR zamierza rozwiązać problem ich odbudowy, który pozwoli przywrócić te starożytne artefakty światu. W tym celu badacze zamierzają opracować inteligentny system robotyczny, który umożliwi samodzielne dopasowywanie i składanie dużych artefaktów w czasie, w jakim nie byliby w stanie tego zrobić ludzie. Nowy system będzie testowany na podstawie studiów przypadków z Pompejów – miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nowy system odbuduje dwa słynne freski, które roztrzaskały się na tysiące drobnych kawałków i w związku z tym są przechowywane w magazynach.

Cel

Our goal with this project is to develop a ground-breaking technology to virtually eliminate one of the most labour-intensive and frustrating steps in archaeological research, namely the physical reconstruction of shattered artworks. Indeed, countless vases, amphoras, frescos and other ancient artefacts, all over the world, have not survived intact and were dug out from excavation sites as large collections of fragments, many of which are damaged, worn out or missing altogether. Reconstruction of small artefacts is typically done by experienced operators, possibly with the assistance of dedicated software, but when the number of fragments is large (say, of the order of thousands) manual or computer-assisted restoration is simply hopeless. This prevents a large fraction of the world’s cultural heritage from being openly accessible to scholars as well as the general public. By developing and integrating novel technologies in the fields of robotics, computer vision and artificial intelligence, we envisage a future where archaeology can deal effectively with reconstruction problems at an unprecedented scale and be able to bring back to life ancient artworks and masterpieces which would otherwise remain broken into pieces forever. Specifically, we aim to develop an intelligent robotic system which will autonomously process, match and physically assemble large fractured artefacts at a fraction of the time it takes humans to do. The level of ambition of our proposal poses several challenges that cannot be satisfactorily addressed with off-the-shelf technologies, and hence we shall develop brand-new solutions that will push the boundaries of research in the fields of robotics and computer vision. Our system will be tested over iconic case studies from the UNESCO World Heritage site of Pompeii, and one tangible outcome of the project will be to restore two world-renowned frescos which are now shattered into thousands of fragments and forgotten in storerooms.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
Wkład UE netto
€ 586 066,00
Adres
DORSODURO 3246
30123 Venezia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Venezia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 586 066,25

Uczestnicy (5)