Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

RE-SAMPLE

Opis projektu

Proaktywna i dostosowana opieka w przypadku złożonych chorób przewlekłych

Odpowiednio wczesna profilaktyka jest niezbędna w przypadku współwystępujących złożonych chorób przewlekłych (ang. complex chronic condition, CCC), które bardzo często towarzyszą przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. W ramach finansowanego ze środków UE projektu RE-SAMPLE opracowana zostanie oparta na dowodach, inkluzyjna, profilaktyczna i celowana terapia, która umożliwi „leczenie osób, a nie chorób”. Zastosowanie rozwiązań, takich jak baza wiedzy zawierająca multimodalne dane (karty zdrowia, badania kliniczne i rzeczywiste dane) oraz modelowanie predykcyjne z użyciem sztucznej inteligencji i zachowaniem poufności danych, pozwoli lepiej zrozumieć choroby CCC. Wiedza ta zostanie wykorzystana w programie wirtualnej asysty, który ułatwi wspólne podejmowanie decyzji i zostanie wdrożony w trzech szpitalach w Europie. Zasadniczym celem projektu RE-SAMPLE jest zróżnicowana, spersonalizowana metoda opieki, która pozwoli zmniejszyć społeczne i ekonomiczne obciążenie związane z chorobami CCC.

Cel

Multi-morbid complex chronic conditions (CCCs) are highly prevalent in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). As they have common risk factors and overlapping symptoms, this easily leads to delay of appropriate treatment. Timely and preventive care is essential, as exacerbations of COPD and CCCs are detrimental to patient, health and social outcomes. RE-SAMPLE will take a giant leap in the field of CCC disease management building upon and going beyond existing initiatives, towards evidence-based, inclusive, preventive care and targeted treatment, enabling to “treat a person, not the disease(s)”. RE-SAMPLE will create a knowledge base of multimodal data from health records, clinical studies, expert and patient knowledge and guidelines, and extend this with state-of-the-art Real World Data collection. Predictive modelling through privacy-preserving Artificial Intelligence (AI), will increase the understanding of CCCs including the interdependence of multi-morbidities, and evidence in effective interventions for CCC disease management. The inclusive design and citizen science approach, provides us with credible and accepted RWD tools and a patient-centred eHealth “companionship programme”. GDPR-compliance is carefully integrated from the beginning, and our platform allows for a strong advancement in secure algorithms using multi-party computation. Our AI approach enables statistical validation following clinical standards and useful explanations to build up clinical evidence and trust by the users. As such RE-SAMPLE will act upon the need for diversified, personalized care to alleviate the overall societal and economic burden of these CCCs. The RE-SAMPLE project significantly impact towards this direction not only through the development of the platform and companionship programme, but also through its implementation throughout Europe, enabling and guiding healthcare organizations its uptake in the privacy-sensitive domain of healthcare.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD

Koordynator

UNIVERSITEIT TWENTE
Wkład UE netto
€ 1 159 390,00
Adres
DRIENERLOLAAN 5
7522 NB Enschede
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Overijssel Twente
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 159 390,00

Uczestnicy (10)