Skip to main content

From Theory of Mind to Vicarious Perception

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszona teoria umysłu

Zespół badaczy z UE zajął się alternatywami dla standardowych teorii poznania społecznego. Rozwijano nową interpretację percepcji empatycznej, opracowując liczne publikacje.

Technologie przemysłowe

Teoria umysłu to zdolność przypisywania stanów psychicznych innym osobom, a dzięki temu zrozumienia ich punktu widzenia. Zdolność ta odgrywa bardzo ważną rolę w społeczeństwie, jednak sama teoria umysłu może być niewystarczająca do wyjaśnienia zjawisk poznania społecznego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TMVP (From theory of mind to vicarious perception) zajęto się wykazaniem, że teoria umysłu jest zaledwie jedną z wielu form rozumienia innych ludzi. Innym sposobem jest percepcja empatyczna (ang. "vicarious perception"). O ile teoria umysłu jedynie dopuszcza świadomość, że inne osoby również mogą doświadczać pewnego odczucia, percepcja empatyczna oznacza współodczuwanie tego, co odczuwa obserwowany podmiot. Jeśli na przykład ktoś wygląda na zmarzniętego, osoba obserwująca również może poczuć zimno. Według niektórych psychologów percepcja empatyczna jest teorią prostszą, bardziej użyteczną i bardziej nowoczesną, i również to podejście badano w ramach projektu. W badaniach zajmowano się też dodatkowymi aspektami teorii umysłu, konkretnie zdolnością zwierząt do percepcji empatycznej, oraz procesami rozwojowymi, składowymi procesami umysłowymi i podstawami neurologicznymi teorii umysłu. Wyniki prac zebrano w dwóch monografiach opisujących nową ogólną teorię percepcji empatycznej. Z innych wyników prac należy wymienić 57 publikacji (artykułów i rozdziałów książkowych) oraz łącznie 56 prezentacji na konferencjach i odczytów publicznych. Partnerzy projektu zorganizowali też doroczny cykl wykładów publicznych, odbywający się co dwa lata kurs zaawansowany oraz kilka konferencji i innych wydarzeń. Projekt TMVP pozwolił wypracować nowe spojrzenie na teorię umysłu z wykorzystaniem komplementarnych procesów poznania społecznego.

Słowa kluczowe

Teoria umysłu, poznanie społeczne, percepcja empatyczna, TMVP, zwierzęta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania