Skip to main content

Artificial sniffer using linear ion trap technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwiejsze wykrywanie nielegalnych substancji

Nowatorskie, zaawansowane urządzenie do wykrywania niedozwolonych substancji, w tym materiałów wybuchowych i narkotyków, pozwoliłoby znacznie usprawnić i przyspieszyć procedury bezpieczeństwa podczas kontroli na granicach i w węzłach transportowych.

Technologie przemysłowe

Choć przestępczość i terroryzm wciąż zagrażają wizji pokojowego porządku świata, nowe osiągnięcia techniczne przynoszą rozwiązania pozwalające uprzedzać niebezpieczne incydenty i zapobiegać im. Jedną z obiecujących nowości może być uniwersalny czujnik gazów (sztuczny nos), który pozwoliłby wykrywać różnorodne substancje, od narkotyków po materiały wybuchowe. Finansowany ze środków UE projekt "Artificial sniffer using linear ion trap technology" (SNIFFLES) pracuje nad stworzeniem właśnie takiego urządzenia. Nowa technologia ma służyć do wykrywania osób przenoszących substancje szkodliwe, broń lub narkotyki, wspomagając pracę jednostek z psami tropiącymi. Urządzenie tworzone w ramach projektu SNIFFLES wykorzystuje technikę spektrometrii mas z liniową pułapką jonową, dającą możliwość identyfikowania pojedynczych atomów i złożonych cząsteczek. Wszechstronne i łatwe w obsłudze urządzenie pozwala wykrywać nawet śladowe stężenia poniżej jednej części na milion, a przy tym ma szerszy zakres mas od innych dostępnych obecnie na rynku rozwiązań wykorzystujących spektrometrię mas. Odczytana sygnatura chemiczna analizowanej substancji jest sprawdzana w centralnej bazie danych, co umożliwia natychmiastową identyfikację. Badacze zdefiniowali już procedurę analizy i zarys konstrukcji, ustalając między innymi siłę nacisku gazów niezbędnego układu próżniowego i parametry pracy czujnika. Zbudowano liniową pułapkę jonową, elektroniczny układ sterujący i urządzenie dolotowe oraz opracowano odpowiednie oprogramowanie. Następnie przeprowadzono doświadczenia dotyczące jonizacji oparów, która stanowi kluczowy element stosowanego procesu. Po wprowadzeniu na rynek tworzone urządzenie może mieć wiele zastosowań, takich jak zapobieganie przewożeniu przez granice substancji nielegalnych, w tym broni biologicznej i chemicznej. Nowe rozwiązanie będzie szybkie i opłacalne, przez co pozwoli usprawnić obsługę ruchu pasażerskiego za sprawą szybszego skanowania w poszukiwaniu niedozwolonych substancji, zmniejszenia liczby alarmów i skrócenia kolejek. W porównaniu z innymi rozwiązaniami będzie to też mniej inwazyjna i pewniejsza metoda wykrywania nielegalnych substancji, która pozwoli ograniczyć liczbę błędów człowieka.

Słowa kluczowe

Nielegalne substancje, materiały wybuchowe, narkotyki, kontrola graniczna, węzły transportowe, przestępczość, terroryzm, czujnik gazów, sztuczny nos, liniowa pułapka jonowa, spektrometria mas, siła nacisku gazów, jonizacja oparów, broń chemiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania