Skip to main content

"Alphavirus-specific mechanisms of OAS/RNAse L pathway inhibition, study of non-structural proteins and search for inhibitors."

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizm unikania odpowiedzi immunologicznej u alfawirusów

Powstające i nawracające choroby (EID) w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla populacji Europy i całego świata. Celem finansowanego przez UE projektu było zbadanie, w jaki sposób alfawirusom udaje się omijać przeciwwirusową odpowiedź komórki.

Zdrowie

Alfawirusy to atakujące mózg RNA-wirusy pochodzące od stawonogów, które przenoszone są przez komary. Po zainfekowaniu komórki gospodarza, wirusowe RNA zapoczątkowuje szlak odpowiedzi przeciwwirusowej — układ wzbudzanej przez interferon syntetazy oligoadenylanu (OAS) / endorybonukleazy L (RNAzy L). Układ ten pobudza proces apoptozy i blokuje infekcję wirusową. Badania nad wirusami Ebola, HCV, grypy, Vaccinia i HIV wykazały, że określone białka wirusowe mogą hamować ten układ, jednak wciąż nie wiadomo, jak przebiega ten proces. Celem finansowanego z budżetu UE projektu ALPHA (Alphavirus-specific mechanisms of OAS/RNAse L pathway inhibition, study of non-structural proteins and search for inhibitors) było zrozumienie molekularnych podstaw mechanizmów, dzięki którym alfawirusy omijają odpowiedź immunologiczną gospodarza. Zespołowi badawczemu pracującemu w ramach tego projektu udało się poznać strukturę krystaliczną wirusowego białka ChikV skompleksowanego z trymerem 2-5A. Następnie dzięki przeprowadzonej na mikroskalę termoforezy scharakteryzowano funkcje domeny wiążącej. Jak ustalono, ta złożona formacja okazała się być niezbędna dla umożliwienia wirusowi ucieczki przed odpowiedzią immunologiczną. Naukowcom udało się dokonać ekspresji i oczyścić inhibujące białko wirusowe nsP1 wyizolowane od wirusa wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia u koni, oraz scharakteryzować je pod kątem enzymatycznym i biofizycznym. Białko to zostało wykorzystane jako nowy cel substancji przeciwwirusowych, aby wyłonić nowe związki mające potencjał hamowania infekcji wirusowych. Wyniki projektu ALPHA umożliwiły lepsze scharakteryzowanie niedostatecznie poznanych do tej pory alfawirusów oraz rzuciły światło na molekularne mechanizmy omijania komórkowej odpowiedzi przeciwwirusowej.

Słowa kluczowe

Alfawirusy, omijać, OAS/RNAza L, białko wirusowe nsP1, wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia u koni, inhibicja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022