Skip to main content

EXPloiting Empirical appRoaches to Translation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Postępy w zakresie hybrydowych technologii tłumaczenia maszynowego

Pamięć tłumaczeniowa (TM) i tłumaczenie maszynowe (MT) to dwie najbardziej wyrafinowane technologie wspierające tłumaczenia wykonywane przez człowieka. Inicjatywa finansowana przez UE zapewniła szkolenie dla naukowców w celu udoskonalenia istniejących technologii MT opartych na danych poprzez wykorzystanie mocnych strony każdej technologii i rozwiązanie niektórych głównych problemów.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo
Badania podstawowe

Technologie MT i TM szybko rozwijają się, wspierając edukację, handel, dyplomację i komunikację na całym świecie, ale są ograniczone i wciąż wymagają interwencji człowieka. W ramach projektu EXPERT (Exploiting empirical approaches to translation) powstała sieć szkolenia początkowego (Initial Training Network) mająca na celu ulepszenie hybrydowego tłumaczenia maszynowego i pokonanie związanych z nim wyzwań. Aby móc wspierać badania, rozwój i wykorzystanie hybrydowych technologii tłumaczenia, 15 stypendystów Marie Curie otrzymało możliwość innowacyjnych badań i szkoleń w dziedzinie TM i MT. Zintegrowany program badawczy obejmował 15 indywidualnych projektów, z których każdy dotyczył innego aspektu hybrydowego tłumaczenia maszynowego opartego na danych. 12 doktorantów i 3 doktorów wzięło również udział w czterech najważniejszych wydarzeniach szkoleniowych: szkolenie naukowe i technologiczne, szkolenie uzupełniające obejmujące doskonalenie umiejętności, warsztaty naukowe i technologiczne oraz prezentacje biznesowe. Ponadto zarówno początkujący, jak i doświadczeni naukowcy uczestniczyli w wymianach naukowych oraz odbywali także krótsze wizyty u partnerów akademickich i przemysłowych. Do końca projektu prawie wszyscy naukowcy (oprócz dwóch osób) otrzymali pracę, głównie w dziedzinie tłumaczeń, niemal po równo w branży naukowej i w sektorze przemysłowym. Stypendyści programu EXPERT opisali swoje badania dotyczące hybrydowych i opartych na danych technik tłumaczenia maszynowego w ponad 160 publikacjach. Działania związane z projektem umożliwiły również stworzenie zasobów i narzędzi dostępnych dla środowiska badawczego. Partnerzy przemysłowi przetestowali niektóre z badań i wdrożyli różne rozwiązania do swoich operacji. ActivaTM – jedna z najważniejszych innowacji projektu – to nowa koncepcja zarządzania bazą danych TM, która została ogłoszona przez ekspertów z branży mianem rewolucyjnej. Szkolenie naukowców i rezultaty projektu EXPERT umożliwią stworzenie obiecujących, udoskonalonych technologii sprzyjających bardziej efektywnemu i mniej kosztownemu tłumaczeniu. Postępy w powiązanych dziedzinach mogą ułatwić niezawodną komunikację i poprawę w zakresie tworzenia treści w wielu językach w celu zapewnienia lepszej komunikacji na świecie.

Słowa kluczowe

EXPERT, tłumaczenie maszynowe, technologie tłumaczeniowe, komunikacja, ActivaTM

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania