Skip to main content

Biomarker Research Alliance for Diagnosing Heart Disease in the Ageing European Population

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody wykrywania problemów z sercem

Krytycznym czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy i dobrobyt w Europie jest zdrowie podczas starzenia się, ponieważ do 2050 roku populacja osób w wieku 60 lat i starszych zwiększy się dwukrotnie. Główną przyczyną zgonów w społeczeństwach uprzemysłowionych są choroby serca. Czy można wykrywać je wcześniej?

Zdrowie

Obecnie, dzięki ogromnym postępom w dziedzinie profilaktyki i opieki nad pacjentami z ostrymi zdarzeniami sercowymi, choroby układu krążenia dają o sobie znać w znacznie późniejszym wieku. Jeśli jednak choroba serca rozwija się później, jest często związana z powikłaniami i chorobami towarzyszącymi. W ramach projektu "Biomarker research alliance for diagnosing heart disease in the ageing European population" (BESTAGEING) trwają prace nad nowymi, swoistymi i czułymi biomarkerami do rozpoznawania chorób serca, prognozowania ich ryzyka i dostarczania wskazań dotyczących leczenia. Dzięki nowym wytycznym można będzie z większą dokładnością przewidywać ryzyko ostrych i przewlekłych chorób układu krążenia u osób starszych i innymi problemami zdrowotnymi. Strategia projektu bazuje na szeroko zakrojonych, prowadzonych wcześniej pracach nad znanymi i nowymi biomarkerami choroby naczyń wieńcowych, zawału serca i niewydolności serca. Wiedza ekspercka w tworzeniu nowych testów i technologii, doświadczenie w walidacji analitycznej i klinicznej, jak również umiejętności badaczy przełożą się na opracowanie rozwiązań i wynalazków, które można będzie wprowadzić na rynek. Prace przygotowawcze do retrospektywnych i prospektywnych badań walidacyjnych zostały zakończone. Tabela biomarkerów z badań omicznych, które zostaną poddane walidacji, została uzupełniona o szereg dodatkowych, potencjalnych markerów, a definicje fenotypów klinicznych, którymi zajmuje się projekt BESTAGEING, zostały doprecyzowane. Charakterystyka fenotypu jest szczególnie istotna, ponieważ na potrzeby badań retrospektywnych i prospektywnych fenotypy kliniczne należy określać bardzo precyzyjnie, a jednocześnie w taki sposób, aby ich definicje miały zastosowanie w różnych ośrodkach klinicznych. Naukowcy badają opłacalność nowych biomarkerów z perspektywy europejskich systemów służby zdrowia i gospodarki. Korzystając z odnośnych krajowych i międzynarodowych źródeł danych i wskaźników ekonomicznych dotyczących zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, uczestnicy projektu podjęli również działania popularyzatorskie, przekazując informacje o badaniach naukowych i wynikach prac nad biomarkerami. Oczekuje się, że jeśli powiedzie się walidacja i wdrożenie nowych biomarkerów do praktyki klinicznej, przyniesie to ogromne korzyści obywatelom i gospodarce Unii Europejskiej. Będzie to oznaczać mniejsze koszty opieki zdrowotnej, wyższą jakość życia i zachowanie zdrowia na dłużej.

Słowa kluczowe

Starzenie, choroba serca, opieka nad pacjentem, choroba układu krążenia, biomarker

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania