Skip to main content

TRADEIT: Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sieć przedsiębiorstw z branży spożywczej

Zespół naukowców z UE koordynował działania i wspierał europejskie MŚP z branży spożywczej. Projekt zachęcił do współpracy setki firm z sektora MŚP w celu wymiany wiedzy, ulepszenia technologii i zwiększenia udziału w rynku.

Technologie przemysłowe
Społeczeństwo

Konsumenci coraz chętniej próbują nowych produktów spożywczych. Chęć zdobycia nowych doświadczeń przekłada się na popyt na produkty egzotyczne i/lub luksusowe. Jednakże ponad 99% firm z branży spożywczej to małe lub mikroprzedsiębiorstwa niezdolne do prowadzenia badań lub dzielenia się wiedzą potrzebną do tworzenia innowacji. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu TRADEIT (Cancer diagnosis: Traditional food: Entrepreneurship, innovation and technology transfer) koordynowano i wspierano działania w branży spożywczej. Projekt TRADEIT był realizowany równocześnie z innym finansowanym przez UE projektem TRAFOON. Obydwa projekty dotyczyły trudności z komercjalizacją, których doświadcza ten sektor przemysłu. Partnerzy projektu wspierali współpracę i networking, dzielenie się wiedzą i innowacje mające na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP w sektorach mleczarskim, mięsnym i piekarniczym. Zespół opracował również strategiczny program badań i innowacji. Zespół TRADEIT z powodzeniem kierował modelem podsieci doradczej dla ośrodków regionalnych. Sukces potwierdził słuszność przyjętego podejścia dotyczącego decentralizacji infrastruktury wspierającej, mającego na celu zapewnienie MŚP dostępu do innowacji i wiedzy eksperckiej. Model pomógł wykorzystać wcześniejsze inwestycje w europejską infrastrukturę wspierającą ośrodki oraz działalność badawczą. To ułatwiło przepływ wiedzy, technologii i innowacji wśród europejskich MŚP, naukowców i twórców technologii. Na początku realizacji projektu sieć składała się z 44 organizacji. W październiku 2016 roku sieć obejmowała 385 MŚP i 516 dostawców wiedzy. Zasięg sieci obejmował 14 000 MŚP i 100 000 naukowców. Zespół zorganizował liczne działania angażujące interesariuszy i obejmujące transfer wiedzy. Obejmowały one ponad 60 sesji szkoleniowych z udziałem 866 MŚP i ponad 700 uczestników – łącznie 6 spotkań brokerskich. Poruszano tematy, takie jak bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo mięsa, technologie piekarnicze i mleczarskie, postępowanie z alergenami, technologie etykietowania i pakowania oraz projektowanie zrównoważonych zakładów przetwórczych, a także różne tematy marketingowe. Wydarzenia te wzmocniły zaangażowanie MŚP w innowacje i zwiększyły dostęp do projektów 7PR. Projekt przyczynił się do większej integracji naukowców i MŚP, poprawiając zdolność firm do identyfikacji i wykorzystywania możliwości. MŚP konsekwentnie wykazywały zyski dzięki wykorzystaniu możliwości marketingowych i innowacyjnych produktów. Dzięki temu wiele MŚP mogło wkroczyć na wcześniej niewykorzystywane rynki europejskie. Działania wspierające w ramach projektu TRADEIT znacznie poprawiły dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do nowych pomysłów i technologii, przynosząc wzrost rentowności.

Słowa kluczowe

MŚP, branża spożywcza, TRADEIT, przedsiębiorczość, innowacja, transfer technologii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Podcast
Technologie przemysłowe

27 Września 2022