Skip to main content

Peer to Peer Property

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wynajem nieruchomości bez pośredników

Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu jest dostosowanie rynku nieruchomości do zmieniających się potrzeb mieszkańców i szybkiego tempa postępu technologicznego. Wszystko to za sprawą innowacyjnej aplikacji.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Prezentując projekt P2Property, Thomas Fink, koordynator projektu, a zarazem dyrektor firmy Qoob, powiedział: „Założeniem projektu było wprowadzenie usługi, dzięki której średnio- i długoterminowy wynajem nieruchomości mógłby być prosty niczym rezerwacja pokoju hotelowego”. W tym kontekście jednym z kluczowych celów projektu P2Property było opracowanie biznesowej aplikacji mobilnej, która umożliwiłaby zarówno właścicielom nieruchomości, jak i najemcom komunikację w intuicyjny i bezproblemowy sposób bez konieczności korzystania z usług pośredników takich jak agenci nieruchomości. Kolejnym celem było promowanie aplikacji na rynku europejskim i w Zjednoczonym Królestwie, jak również opracowanie procesu, dzięki któremu najemcy i właściciele nieruchomości będą mogli otrzymywać płatności w zaufany i bezpieczny sposób.

Czym jest Qoob?

W ramach projektu powstała platforma technologiczna o nazwie Qoob, która umożliwia użytkownikom bezpośredni wynajem nieruchomości za pomocą smartfona, co sprawia, że agenci nieruchomości przestają być potrzebni. „Dzięki temu transakcje dotyczące nieruchomości będą tańsze, szybsze i globalnie ujednolicone”, zauważa Fink. Ponadto platforma wykorzystuje model partycypacyjny peer-to-peer, który zastępuje usługi pośredników. Specjalna aplikacja jest już dostępna do pobrania ze sklepów App Store i Google Play. Jedną z najważniejszych cech tej aplikacji jest możliwość przeglądania i wyszukiwania nieruchomości, co zapewnia użytkownikom dostęp do natychmiastowych wyników. Jest to możliwe dzięki wykluczeniu z tego procesu usług agencji nieruchomości. Fink ponadto podkreśla, że „właściciele domów i mieszkań oraz ich najemcy mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio od samego początku procesu”. Rezultatem tej niezależności jest to, że obecnie proces wynajmu nieruchomości może potrwać jedynie parę dni, a nie kilka miesięcy. Aplikacja pozwala również właścicielom i najemcom określać warunki najlepiej odpowiadające ich potrzebom. Co więcej, użytkownicy mogą płacić lub pobierać czynsz w aplikacji za pośrednictwem swojego banku lub bankowości mobilnej, ponieważ aplikacja posiada funkcję śledzenia płatności. Dla użytkowników oznacza to większą przejrzystość i zaufanie.

Pokonywanie wyzwań z myślą o lepszej przyszłości

„Koszt i wysiłek konieczny do wprowadzenia aplikacji Qoob na już zatłoczony rynek był większym wyzwaniem, niż się spodziewaliśmy”, twierdzi Fink, dodając: „Po prostu nie przewidzieliśmy wielkości kapitału potrzebnego do wybicia się ponad inne aplikacje związane z rynkiem nieruchomości i zainteresowania naszym produktem docelowych użytkowników zajętych swoimi codziennymi sprawami”. Niezależnie od tego zespół projektowy włożył dwa razy więcej wysiłku nie tylko w osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, ale również w oszczędne dysponowanie dostępnymi środkami. To z kolei oznaczało konieczność zmniejszenia skali niektórych planów dotyczących rynku europejskiego, gdyż okazały się nieosiągalne pod względem finansowym. Partnerzy projektu gromadzą obecnie środki finansowe potrzebne do realizacji niektórych działań marketingowych w Europie, które wcześniej musieli ograniczyć, a także do pokrycia bieżących kosztów zarządzania. Fink zaznacza także: „Ponieważ projekt i działalność biznesowa osiągnęły stabilność, naszym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie nowych użytkowników”. Uczestnicy projektu P2Property badają także, w jaki sposób przygotować uniwersalną aplikację (jako wariant White Label), którą będzie można dostosowywać do konkretnych potrzeb firm, a ponadto koncentrują się na określonych grupach docelowych, takich jak studenci zagraniczni. Na koniec koordynator projektu dodaje: „Dzięki dobrze opracowanemu modelowi biznesowemu, ciężkiej pracy i odrobinie szczęścia można osiągnąć swoje cele, zwłaszcza jeśli uzyska się przy tym wsparcie z niektórych programów finansowania Unii Europejskiej”.

Słowa kluczowe

P2Property, Qoob, najemcy, wynajem nieruchomości, właściciele nieruchomości, wynajmujący, aplikacja mobilna, platforma technologiczna, model partycypacyjny peer-to-peer

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania