Skip to main content

Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne szkolenia z zakresu renowacji ukierunkowanych na zapewnienie efektywności energetycznej budynków

W celu zwiększenia kompetencji specjalistów w zakresie modernizacji budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii w ramach projektu Fit-to-nZEB opracowano szereg programów edukacyjnych, obiektów szkoleniowych i możliwości szkolenia instruktorów.

Energia

Jeżeli Europa ma osiągnąć swoje założone cele w zakresie energii i klimatu do 2020 i 2030 roku, sektor budowlany musi przeprowadzić renowacje budynków do poziomu wysokiej efektywności energetycznej i budować budynki o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Wymaga to jednak dysponowania wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie NZEB, których obecnie brakuje w branży – dzieje się tak ze względu na brak wysokiej jakości szkoleń na temat energooszczędnych rozwiązań w zakresie renowacji budynków. W celu zwiększenia kompetencji specjalistów budowlanych w Austrii, Bułgarii, Czechach, Grecji, Irlandii i Włoszech w zakresie modernizacji budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii, w ramach finansowanego przez UE projektu Fit-to-nZEB (Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels) stworzono szereg programów edukacyjnych, obiektów szkoleniowych i możliwości szkolenia instruktorów. „Naszym celem było stworzenie pełnej gamy innowacyjnych programów kwalifikacji i szkolenia w zakresie gruntownej modernizacji energetycznej budynków w oparciu o źródła odnawialne”, wyjaśnia Dragomir Tzanev, dyrektor wykonawczy Centrum Efektywności Energetycznej – EnEffect i koordynator projektu Fit-to-nZEB. „W tym celu opracowaliśmy materiały i obiekty niezbędne do prowadzenia światowej klasy szkoleń praktycznych w zakresie renowacji budynków mających na celu osiągnięcie poziomów NZEB”.

Szeroki wachlarz możliwości szkoleniowych

Na podstawie dokładnego przeglądu istniejących programów szkoleniowych oraz analizy braków w ofercie szkoleniowej w objętych programem krajach naukowcy opracowali kompendium obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do gruntownej modernizacji energetycznej budynków. Korzystając z tego kompendium, naukowcy określili kluczowe tematy istotne dla procesu modernizacji budynków do poziomu NZEB i na ich podstawie opracowali zestaw 17 poruszających je wysokiej jakości praktycznych programów szkoleniowych. „Programy te, obejmujące notatki, ćwiczenia, pytania testowe i materiały referencyjne, są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych instytucji kształcenia zawodowego”, wyjaśnia Tzanev. „Zachęcając do otwartej współpracy w sektorze i zapewniając wspólną bazę wiedzy, projekt toruje drogę do wzajemnego uznawania umiejętności i kompetencji związanych z NZEB w coraz większej liczbie krajów”. W ramach projektu utworzono również w pełni wyposażone obiekty szkoleniowe w każdym z objętych projektem krajów. W obiektach tych specjaliści z branży budowlanej mogą zdobywać praktyczne doświadczenie dzięki wielu umiejętnościom i teoriom przekazywanym podczas programu szkoleniowego. „Bardzo ważne jest, by móc zobaczyć, jak prawidłowo zainstalować okno lub jak zapobiec powstawaniu pleśni i skroplin na ścianach”, mówi Dimitris Pallantzas, certyfikowany projektant domów pasywnych i specjalista ds. edukacji w instytucie domów pasywnych Hellenic Passive House Institute, który uczestniczył w jednym z modułów szkoleniowych w ramach projektu Fit-to-nZEB. „Jestem fizykiem budowlanym, więc wszystko to było mi znane w teorii – jednak nowe w praktyce. Zdobycie wiedzy, której potrzebuję, aby nauczać techników i pracowników budowlanych przyszłości, było więc bardzo przydatne”.

Wyznaczanie standardów

W sumie w ramach projektu przeszkolono ponad 180 edukatorów, którzy obecnie realizują programy szkoleniowe Fit-to-nZEB w ośrodkach szkoleniowych objętych projektem. Ponadto przeprowadzono ponad 20 kursów pilotażowych na uniwersytetach, w zawodowych szkołach średnich i ośrodkach szkolenia zawodowego oraz podpisano ponad 10 protokołów ustaleń z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi na wykorzystanie materiałów szkoleniowych stworzonych w ramach projektu. Do tej pory przeszkolono 350 pracowników, 100 studentów i 120 uczniów w szkołach. „Projekt szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów szkoleniowych dotyczących NZEB w Europie, oferując światowej klasy kursy dokształcające dostosowane do lokalnych potrzeb i opracowane we współpracy z branżą budowlaną”, dodaje Tzanev.

Słowa kluczowe

Fit-to-nZEB, budynek energooszczędny, renowacje budynków, NZEB, budownictwo, budynek o niemal zerowym zużyciu energii, gruntowna modernizacja energetyczna budynku, odnawialne źródła energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania