Skip to main content

Hack your Diabetes Experience

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ekosystem dla cyfrowej samokontroli cukrzycy

Cukrzyca to przewlekłe schorzenie, któremu towarzyszą liczne choroby współistniejące, co pociąga za sobą wysokie koszty finansowe. Pojawiające się na rynku mobilne aplikacje zdrowotne oferują obiecujące rozwiązania do samodzielnej kontroli dla pacjentów, zachęcające ich do aktywności fizycznej i przestrzegania strategii interwencyjnych.

Społeczeństwo
Zdrowie

Monitorowanie cukrzycy jest złożonym procesem, wymagającym wykonywania pomiarów stężenia glukozy we krwi, ciśnienia krwi i stężenia lipidów, a także regularnych badań pod kątem uszkodzeń oczu, nerek i stóp. Koszty tych działań oraz samych leków przeciwcukrzycowych wynoszą ponad 700 miliardów EUR rocznie.

Aplikacja monitorująca zdrowie w czasie rzeczywistym

Gromadzone dowody wskazują, że obniżenie poziomu stężenia glukozy o 1 % ogranicza ryzyko zawału serca o 14 %, powikłań mikronaczyniowych o 37 % i śmiertelności o 21 %. Statystyki te podkreślają istotę stałego monitorowania glikemii i samokontroli pacjentów w ramach standardowej opieki zdrowotnej. Z myślą o tym powstał projekt SocialDiabetes finansowany z funduszy UE, w ramach którego opracowano cyfrową platformę do zarządzania cukrzycą. „Chcemy przeprowadzić wdrożenie inteligentnego i opartego na technologii systemu do samodzielnej opieki zdrowotnej i telemedycyny, który będzie zupełnie nowym doświadczeniem dla pacjentów, lekarzy i społeczeństwa”, wyjaśnia koordynator projektu i twórca SocialDiabetes, Bautista Bermúdez. Do platformy stworzono aplikację mobilną oraz rozwiązanie stacjonarne, które uwzględniają cechy wszystkich najważniejszych glukometrów dostępnych na rynku i są z nimi kompatybilne. Aplikacja posiada narzędzie umożliwiające wizualizację danych w sposób przyjazny dla użytkownika oraz może być wykorzystywana do monitorowania cukrzycy typu 1 i typu 2. Aplikacja SocialDiabetes pozwala na przesyłanie danych dotyczących poziomu glukozy we kwi z glukometru na telefon, a także na wprowadzanie dodatkowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak spożywane posiłki i aktywność fizyczna. Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mają dostęp do danych pacjenta, dzięki czemu mogą monitorować jego postępy i podejmować decyzje dotyczące leczenia w oparciu o wyniki. Aplikacja pozwala na wprowadzanie własnych informacji, takich jak zalecenia dotyczące dawki insuliny, planowanie posiłków, porady i wykresy dotyczące aktywności fizycznej, a także statystyki każdego z pacjentów. Umożliwia ona także pełną integrację z najpopularniejszymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Retrospektywna analiza aplikacji SocialDiabetes wykazała, że u pacjentów korzystających z aplikacji odnotowano znaczne obniżenie się poziomu stężenia glukozy we krwi, bez względu na częstotliwość korzystania z aplikacji. U pacjentów z cukrzycą typu 2 zaobserwowano obniżenie się poziomu hemoglobiny glikowanej o 2 % po trzech miesiącach korzystania z aplikacji SocialDiabetes. Dzięki tym wynikom aplikacja SocialDiabetes otrzymała serię certyfikatów potwierdzających jej jakość medyczną, takich jak certyfikat CE klasy IIb, ISO 13485 i certyfikat FDA.

Dystrybucja i przyszłość ekosystemu SocialDiabetes

„Bez wątpienia naszym największym osiągnięciem jest wejście na rynek światowy, dzięki czemu platforma SocialDiabetes stała się jednym ze standardów w zarządzaniu cukrzycą, docierając do ponad 400 milionów ludzi na całym świecie”, podkreśla Bautista Bermúdez. Obecnie ponad 60 000 pacjentów korzysta z tej aplikacji do monitorowania swojej cukrzycy. Firma niedawno weszła na rynek w Meksyku, współpracując ze szpitalami i płatnikami, a do końca tego roku pojawi się także na rynku kolumbijskim. W najbliższej przyszłości partnerzy planują stworzyć platformę społeczną, która zbliży do siebie diabetyków i ich środowiska, umożliwiając im dzielenie się swoimi doświadczeniami. Ponadto wyposażą platformę w sztuczną inteligencję i system aktywnego monitorowania pacjenta, który automatycznie analizuje informacje dotyczące stanu zdrowia i w czasie rzeczywistym wysyła je do lekarza prowadzącego.

Słowa kluczowe

SocialDiabetes, cukrzyca, aplikacja, poziom glukozy, mobilny, hemoglobina glikowana, insulina, glukometr

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania