Skip to main content

MASTERCOW, an antibiotic-free bioinorganic therapy for bovine mastitis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezantybiotykowe rozwiązanie na zapalenie wymienia u bydła

Obecnie standardowa metoda leczenia zapalenia wymienia obejmuje zastosowanie antybiotyków, w związku z czym istnieje potrzeba pozbywania się mleka przez okres 15 dni, a poza ryzykiem skażenia łańcucha pokarmowego i możliwym rozwojem antybiotykooporności cierpią na tym również zarażone krowy.

Żywność i zasoby naturalne

W ramach finansowanego przez UE projektu MASTERCOW opracowano i przetestowano rewolucyjną metodę leczenia zapalenia wymienia u bydła. Poza eliminacją zagrożenia antybiotykoopornością i wskaźnikiem wyleczeń sięgającym 99 % metoda ta obniża koszty i poprawia dobrostan krów.

Ulga dla wymion

Nowa metoda leczenia oparta jest na technologii wykorzystującej stabilizowane skupiska jonów srebra, opracowanej przez profesora Yuri Sidorina z Uniwersytetu w Kemerowie w Rosji. Koordynator projektu, firma CNT Lab srl, wyprodukowała i przetestowała szereg takich produktów antybakteryjnych w 2013 roku. Jednemu z nich nadano nazwę MasterCow. „Środek MasterCow, który stosuje się poprzez płukanie lub obmywanie tkanki wyściełającej wnętrze wymion, ma znakomite właściwości przeciwdrobnoustrojowe”, mówi Enrico Sozzi, dyrektor generalny firmy CNT Lab srl. Po wstępnej analizie rynku przeprowadzonej w roku 2016 testowanie prototypów produktu rozpoczęto w roku 2017. Testy przeprowadzone na trzech różnych roztworach zawierających stabilizowane jony srebra od firmy CNT Lab stosowano u krów mlecznych cierpiących na przewlekłe zapalenie wymienia. Po zastosowaniu środka MasterCow u 16 zwierząt wskaźnik wyleczeń przekroczył 80 %. Następnie badacze biorący udział w projekcie poddali badaniu skład chemiczny produktu końcowego w celu określenia najodpowiedniejszego zestawienia i optymalnego stężenia srebra. Dalsze udoskonalanie produktu obejmowało dodanie środka pieniącego w celu zwiększenia jego skuteczności.

Sposób stosowania środka ma kluczowe znaczenie – szczęśliwa krowa to zdrowa krowa

Celem projektu MASTERCOW było opracowanie metody stosowania środka, która nie będzie szkodzić zwierzętom podczas leczenia, gwarantując jednocześnie równomierne rozprowadzenie produktu wewnątrz wymienia. Istotne wyzwanie pojawiło się podczas opracowywania metody dozowania produktu. „Zwierzęta cierpiały z powodu wychłodzenia wymion i wydłużonego czasu dozowania”, mówi Sozzi. „Potrzebowaliśmy szybszego rozwiązania bez zastosowania gazu pędnego, dlatego też zdecydowaliśmy się na użycie puszki działającej w oparciu o technologię Bag-On-Valve”, wyjaśnia Sozzi. W rezultacie otrzymaliśmy ekologiczny, niepowodujący wychłodzenia system powietrzny zapewniający znacznie krótszy czas leczenia. Sozzi dodaje: „Zastosowaliśmy kilka sztuczek, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie środka MasterCow wewnątrz wymion – ograniczyliśmy przepływ roztworu i zoptymalizowaliśmy wymiary kaniuli”.

Ku zieleńszym pastwiskom

Wybranie projektu do fazy II Instrumentu dla MŚP zapewniłoby mu istotne wsparcie w przyszłości. „Jakkolwiek by się nie stało, we wprowadzaniu środka MasterCow na rynek firmę CNT Lab finansowo wspiera holding Clusternanotech”, zaznacza Sozzi. Są oni przekonani, że dzięki wielu partnerom, którzy poparli projekt MASTERCOW lub przyłączyli się do niego, osiągnięcie tego celu będzie możliwe w niedługim czasie. Następnymi krokami będzie określenie ostatecznego projektu postaci użytkowej środka MasterCow i certyfikacja produktu zgodnie z rozporządzeniem UE. Niezbędne badania przedkliniczne i kliniczne zostaną przeprowadzone przez Wydział Weterynarii Uniwersytetu w Parmie reprezentowany przez profesorów A. Summer i F. Quintavallę, którzy mają duże doświadczenie w nauce o mleczarstwie i biotechnologiach rolno-przemysłowych. Celem projektu MASTERCOW jest uzyskanie wskaźnika wyleczeń u krów mlecznych jak najbliższego 100 % i skrócenie wymaganego czasu pozbywania się mleka do 2 godzin. Podsumowując swoje przekonanie do tego sposobu leczenia zapalenia wymienia, Sozzi mówi: „Jesteśmy głęboko przekonani, że środek MasterCow może być rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć nadmiernego stosowania antybiotyków i zanieczyszczania nimi mleka, dzięki czemu europejski przemysł mleczarski stanie się bardziej konkurencyjny i zrównoważony”.

Słowa kluczowe

MASTERCOW, wymię, krowa, zapalenie wymienia, srebro, mleko, nabiał, bezantybiotykowy, Bag-On-Valve

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania