Skip to main content

Saving Time, Money and Lives Through Rapid Plug & Play Salmonella Diagnostics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologia radykalnie przyspiesza wykrywanie salmonelli

Każdego roku w Unii Europejskiej bakterie z rodzaju Salmonella odpowiadają za 100 000 przypadków zatruć pokarmowych. Ich wykrywanie przy użyciu obecnych technologii trwa do pięciu dni, co stanowi poważne zagrożenie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem żywności i często prowadzi do wycofania produktu z rynku.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Obecnie wykrywanie i identyfikacja salmonelli opiera się na tradycyjnych technikach hodowli mikroorganizmów, testach biochemicznych lub testach wykorzystujących przeciwciała. Rozpoznają one specyficzne białka tej chorobotwórczej bakterii. Te czasochłonne metody wymagają jednak dużych ilości bakterii w celu skutecznego wykrywania. Większa czułość wykrywania salmonelli W ramach finansowanego przez UE projektu DART Diagnostics opracowano zestaw do szybkiego wykrywania bakterii Salmonella, który wykorzystuje najnowsze nanomateriały. „Nasze podejście jest unikalne ze względu na system wzmacniający, który zawiera wiele reporterów dla pojedynczego rozpoznania i pozwala na analizę mniejszych i mniej stężonych próbek”, wyjaśnia Ana Martins, współzałożycielka firmy DART Diagnostics. Opracowane nanomateriały są wewnętrznie biokompatybilne i stabilne w warunkach fizjologicznych. Nowa technologia została przetestowana w różnych warunkach doświadczalnych i odpowiednio zmodyfikowana, aby ułatwić dokładne i czułe wykrywanie salmonelli. Chociaż prototyp nie został jeszcze przetestowany w warunkach terenowych, partnerzy projektu mają nadzieję, że ciągłe ulepszenia systemu pomogą zaoferować go potencjalnym klientom. Opracowano plan pracy nad dalszym rozwojem zestawu diagnostycznego DART Diagnostics, który zawiera porównanie z istniejącymi technologiami innych firm w celu zaprezentowania potencjału zestawu i ułatwienia jego komercjalizacji. Ponadto konieczna jest systematyczna walidacja, która potwierdzi użyteczność i możliwości zastosowania zestawu w łańcuchu dostaw żywności. Przyszłe perspektywy zestawu diagnostycznego DART Diagnostics Skoordynowane wysiłki UE na rzecz zwalczania chorób odzwierzęcych pomogły zmniejszyć liczbę przypadków salmonellozy u ludzi o prawie połowę. Jednakże, w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw żywności, niezbędne jest szybkie i niezawodne wykrywanie salmonelli w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Łańcuch dostaw żywności często zmusza producentów do wysyłania produktów do sprzedawców, na długo zanim możliwe jest wykrycie potencjalnych czynników chorobotwórczych. Jak mówią Patrícia Carvalho i dr Ivo Martins, współzałożyciele DART Diagnostics, „liczne ogniska chorób przenoszonych przez żywność i masowe wycofywanie produktów skłoniły nas, by wykorzystać wyniki naszych badań do opracowania komercyjnego produktu do wykrywania salmonelli”. Zestaw diagnostyczny DART Diagnostics umożliwia wykrywanie niższych stężeń bakterii w ciągu jednego dnia i może być używany do szybkiego wykrywania salmonelli w przemyśle spożywczym przed wysłaniem produktów na rynek. Pomoże to uniknąć opóźnień, poprawi bezpieczeństwo produktów spożywczych i przyczyni się do ochrony ludzkiego zdrowia. W ramach projektu DART Diagnostics partnerzy oceniali rynek bezpieczeństwa żywności i zidentyfikowali czynniki środowiskowe, trendy rynkowe, konkurencję oraz szanse i zagrożenia. Znaczną uwagę poświęcono również przeszkodom technicznym i komercyjnym, które mogą utrudniać wprowadzenie testu na rynek. Niższe koszty regulacyjne certyfikacji i walidacji w przemyśle spożywczym, w porównaniu z diagnostyką kliniczną, stanowią zaletę wprowadzenia metody w całym sektorze dostaw żywności. Ciągłe wysiłki zmierzające do poprawy czasu przeprowadzania testu i jego czułości mogą sprawić, że zestaw DART Diagnostics będzie w przyszłości odpowiedni do celów diagnostycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na identyfikację biomarkerów klinicznych we krwi w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma czas leczenia, jak w przypadku kwaśnego białka włókienkowego przy wykrywaniu udarów. Wreszcie, firma DART chce zaangażować w prace uniwersytety i studentów. „Z dumą wspieramy szkolenie absolwentów, podnoszenie kwalifikacji pracowników w Portugalii oraz współpracę pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim”, mówi dr Martins, wyrażając nadzieję, że strategia ta będzie kontynuowana w przyszłości.

Słowa kluczowe

DART Diagnostics, żywność, Salmonella, diagnostyka, test, nanomateriał

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania