Skip to main content

A fast non-intrusive vapour detection system that rapidly identifies explosives in public areas

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykrywacz oparów materiałów wybuchowych pozwoli na szybkie skanowanie butów pasażerów

Ataki terrorystów obierających za swoje cele miejsca publiczne stają się coraz powszechniejsze, a urządzenia wybuchowe są niezwykle trudne do wykrycia ze względu na brak specjalistycznego sprzętu. W ramach projektu AirBrush powstała nowa technologia pozwalająca na błyskawiczne wykrywanie materiałów wybuchowych z dokładnością do jednej bilionowej części grama, oferująca możliwość integracji z istniejącymi filtrami bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Terroryzm urósł do rangi największego problemu związanego z bezpieczeństwem w XXI wieku. W ostatnich latach byliśmy świadkami serii ataków terrorystycznych, które doprowadziły do śmierci wielu osób. Jak twierdzi Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, w samym tylko 2016 roku na świecie miały miejsce aż 11 072 ataki terrorystyczne, w których śmierć poniosło przeszło 25 600 osób, a kolejne 33 800 osób odniosło obrażenia. Jednym z problemów jest fakt, że materiały wybuchowe można ukryć w ubraniach, kolejny wynika z tego, że terroryści stale próbują wymyślać nowe sposoby przemycania ich na pokłady samolotów. Co więcej, tworzone przez nich bomby wybuchają z coraz większą siłą, a ilości materiałów potrzebne do stworzenia silnego ładunku wybuchowego stają się coraz mniejsze, w wyniku czego ich wykrywanie staje się znacznie trudniejsze.

Inteligentna technologia wykrywania materiałów wybuchowych w miejscach publicznych

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu AirBrush opracował urządzenie bezpieczeństwa nazwane „AirBrush” – skaner butów, który pozwala na sprawdzenie obuwia pasażerów. Jak wyjaśnia Yuri Udalov, koordynator projektu: „Rozwiązanie AirBrush pozwala na wykrywanie materiałów energetycznych, które charakteryzują się mocą wystarczającą do uszkodzenia samolotu już przy małych stężeniach, możliwych do ukrycia w podeszwie buta”. Zaawansowane rozwiązanie pozwalające na wykrywanie materiałów wybuchowych opracowała firma Eye on Air. Wykorzystując technologię spektrometrii ruchliwości jonów, która pozwala nie tylko na wykrywanie śladów materiałów wybuchowych, lecz nawet ich oparów, twórcy rozwiązania AirBrush mogą przeprowadzać błyskawiczne pomiary o wysokiej specyficzności i czułości. Mówiąc dokładniej, urządzenie pozwala na wykrycie oparów emitowanych przez 100 mikrogramów TNT, gdy próbka znajduje się w odległości 10 centymetrów od dyszy próbkującej AirBrush. Opary te są zbierane przez opracowane przez zespół urządzenie do wstępnej koncentracji przez około 10 sekund, a następnie uwalniane do modułu zawierającego czujniki. W ramach projektu powstała również nieustannie rozbudowywana baza danych, w których każdy badany materiał jest łączony z wyjątkową sygnaturą mobilności jonów.

Szybkie i dokładne badanie obuwia pasażerów

Prosty i bezdotykowy system pozwala na badanie butów nawet 180 pasażerów na godzinę, gdy nie pojawią się żadne alarmy, a czyszczenie przebiega automatycznie bez konieczności interwencji użytkownika. Rozwiązanie AirBrush pozwala na skanowanie i badanie butów w ciągu zaledwie 10 sekund, co znacząco przyspieszy niezwykle powolny proces kontroli obuwia na lotniskach – pasażerowie muszą zdjąć buty, które trafiają do skanera rentgenowskiego, a po przeskanowaniu wracają do pasażerów. Jak dodaje Udalov: „AirBrush pozwala na wykrywanie nawet pikogramów (bilionowych części grama) materiałów wybuchowych – z tego osiągnięcia jesteśmy szczególnie dumni. Co więcej, możliwe zastosowania technologii wykrywania oparów nie ograniczają się wyłącznie do zdalnego badania obuwia – należy raczej myśleć o niej w kategoriach elektronicznego psiego nosa”.

Każde pociągnięcie nosem ratuje życie

Zwalczanie terroryzmu niewątpliwie stanowi jeden z głównych kierunków ochrony społeczeństwa i ratowania życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę pojawianie się coraz silniejszych materiałów wybuchowych. Rozwiązanie AirBrush pozwoli na ochronę zdrowia i życia ludzi, działając jako środek odstraszający potencjalnych terrorystów i zamachowców. Swoje zainteresowanie rozwiązaniem wyraziło już kilka lotnisk i agencji. „Praktyczne wdrożenie i testy w rzeczywistych warunkach zostały opóźnione ze względu na pandemię, jednak gdy tylko Europa zacznie się otwierać, a ruch lotniczy ruszy pełną parą, podejmiemy dalszą współpracę z zainteresowanymi stronami”, podsumowuje Udalov.

Słowa kluczowe

AirBrush, materiały wybuchowe, obuwie, wykrywanie, terroryzm, lotnisko, spektrometria ruchliwości jonów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania